Kalkulasjonsrente og skatt i petroleumsvirksomhet

Diderik Lund

Publisert i Samfunnsøkonomen, årg. 127, hefte 6, 2013, s. 12 - 23


En artikkel i Samfunnsøkonomen nr. 5/2013 retter kritikk i kraftige ordelag mot forslag fra Finansdepartementet til endringer i petroleumsskatten. Blant annet beskyldes departementet for å regne feil, og for å bruke teori som er ukjent for oljeselskapene. Formålet med artikkelen min er å vise at det snarere er kritikerne som regner feil, og at teorien er kjent og anbefalt av mange fagfolk i verdsetting, i hvert fall utenfor oljeselskapene. Etter hvert vil også oljeselskapene lære nye og mer presise verdsettingsmetoder. Tar dette lang tid, kan imidlertid noen prosjekter bli skrinlagt på feilaktig grunnlag i mellomtida. Til en viss grad kan prosjekter bli overtatt av andre selskaper med andre verdsettingsmetoder.


 

 

 

 

Published Sep. 18, 2013 1:37 PM - Last modified Jan. 22, 2016 11:18 AM