Anders Nicolai Kiær - en pioner i nasjonalinntektsberegninger

Olav Bjerkholt og Tor Skoglund

Statistisk sentralbyrå 2012 Sosiale og økonomiske studier(114), 109 s.

Les mer her

Published Nov. 27, 2012 3:07 PM - Last modified June 18, 2013 10:24 AM