Refleksjoner om tidsregning av Ragnar Frisch med forord av Olav Bjerkholt

Publisert i Samfunnsøkonomen nr. 9 2009, 24-28

Published Nov. 4, 2010 2:09 PM