Forurensningsproblemet fra samfunnsvitenskapelig synspunkt

Trygve Haavelmo and Steinar Strøm

Published in Samfunnsøkonomen, nr. 1, 2009 (Sosialøkonomen nr. 4, 1971)

Published Nov. 4, 2010 2:09 PM