Kalkulasjonsrenten på lang sikt i en usikker verden

Dag Morten Dalen, Michael Hoel and Steinar Strøm

Samfunnsøkonomen, Nr. 8, 2008  

Published Nov. 4, 2010 2:09 PM