Om statistisk "testing" av hypoteser i den økonomiske teori

Trygve Haavelmo

Samfunnsøkonomen, nr. 6 og 7, 2008, 79-89

Published Aug. 19, 2009 12:00 AM - Last modified Nov. 4, 2010 2:09 PM