Norwegian version of this page

Others

Previous

Time and place: Jan. 19, 2016 2:00 PM - 3:00 PM, Eilert Sundts hus, Auditorium 7

18. januar legges OECDs nyeste landrapport om Norge frem. I den forbindelse vil representanter fra OECD 19. januar besøke Blindern og Økonomisk institutt for å holde en presentasjon med tittelen "Getting policy right for successful restructuring of the Norwegian economy".

Studenter og andre interesserte ønskes velkommen.

Presentasjonen vil holdes på engelsk.

The presentation will be given in English.