Hovedspor samt små og store temaer i økonomisk forskning

John K. Dagsvik

Photo: Samfunnsøkonomen

Published in:

Samfunnsøkonomen 2015 2 pp. 56-58

Lenke til artikkelen

 

 

 

Published Feb. 25, 2016 1:06 PM - Last modified Oct. 14, 2016 12:28 PM