Demokrati, statsinstitusjonar og menneskeleg velferd

Gaute Torsvik

Photo: Nytt Norsk Tidsskrift

Published in:

Nytt Norsk Tidsskrift 02/2015

Link to the paper

 

Published Mar. 4, 2016 12:28 PM - Last modified Sep. 30, 2016 6:39 PM