Skattelister på internett

Erlend Eide Bø og Thor Olav Thoresen

Photo: Samfunnsøkonomen

Publisert in:

Samfunnsøkonomen nr. 5 2014

Lenke til artikkelen

Abstract:

Kan offentliggjøring av skatteinformasjon føre til at folk rapporterer mer inntekt til skattemyndighetene? Dette har ikke vært diskutert empirisk i den internasjonale litteraturen før av den enkle grunn at svært få land har slik åpenhet omkring folks inntekter, formue og skatteinnbetalinger som vi har i Norge. Offentliggjøringen av de såkalte skattelistene på internett fra 2001 har gitt oss muligheten til å undersøke dette nærmere.

Published Feb. 13, 2015 11:17 AM - Last modified Oct. 14, 2016 1:30 PM