Eksternalitetskorrigerende skatter og regulering

Vidar Christiansen

Photo: Samfunnsøkonomen

Published in

Samfunnsøkonomen 2013;Volum 127.(1) s. 47-48

Lenke til artikkelen

Published June 30, 2014 10:57 AM - Last modified Oct. 14, 2016 2:22 PM