Bedre omtrent riktig enn nøyaktig galt

Diderik Lund

Photo: Samfunnsøkonomen

Published in:

Samfunnsøkonomen 2013 9 pp. 14-18

Link to the paper

 

 

Published Feb. 25, 2016 3:43 PM - Last modified Sep. 30, 2016 6:45 PM