Benchmarking i analyser av omfordeling

By Thor Olav Thoresen

Published in:

Samfunnsøkonomen 2013 ;Volum 127 (7). s. 18-24

Abstract:

Omfordeling er et begrep som anvendes på mange ulike måter og økt omfordeling kan derfor referere til en hel rekke ulike indikatorer. Det hersker derfor betydelig uklarhet omkring spørsmål som «hvilke land er mest omfordelende?» og «hvordan er utviklingen i omfordelingspolitikken i Norge?» Selv når en begrenser seg til omfordeling i skattepolitikken, viser det seg at konklusjonene er klart påvirket av hvilke metoder som anvendes. I denne artikkelen vises det til noen erfaringer fra analyser som har diskutert skattepolitikk og omfordeling i ulike land og over tid i Norge. Det argumenteres for at det bør tas i bruk «benchmarking»-teknikker som gir grunnlag for tydeligere identifikasjon av skattepolitikkens bidrag til omfordeling.

By Thor Olav Thoresen
Published June 30, 2014 10:57 AM - Last modified Feb. 16, 2016 4:30 PM