Finansministeren åpner skattesentre

Finansminister Sigbjørn Johnsen åpnet to nye skattesentre - Oslo Fiscal Studies ved Universitet i Oslo og Norwegian Center for Taxation ved NHH i Bergen i dag.

Nyhet fra Finansdepartementet 19. september 2012

Les hele nyheten (link til regjeringen.no)

Published June 30, 2014 10:57 AM