Åpningen av Norwegian Center for Taxation (NoCeT) og Oslo Fiscal Studies (OFS)

- Jeg er glad for at vi i dag skal markere åpningen av to sentre for offentlig økonomi – Norwegian Center for Taxation, tilknyttet Norges Handelshøyskole her i Bergen og Oslo Fiscal Studies, tilknyttet Universitetet i Oslo.

Tale ved NHH, Bergen 19.september 2012.

Av Finansminister Sigbjørn Johnsen.

Les hele talen her (link til regjeringen.no)

Published June 30, 2014 10:57 AM