Digitalt frokostmøte om Statsbudsjettet 2021

Er korona-pengebruken forankret i prinsipper fra økonomifaget? Og vil kutt i formuesskatten gi økt verdiskapning og sysselsetting?

Three people on a white background

Foto: regjeringen.no

Oslo Fiscal Studies (OFS) og Økonomisk institutt inviterer til frokostmøte om statsbudsjettet 2021. Arrangementet vil foregå på Zoom og er åpent for alle.

Påmelding via nettskjema: 
https://nettskjema.no/a/166949

Ved påmelding vil man få tilsendt en link til Zoom-møtet.

Program:

08.30

Velkommen

- Gaute Torsvik, leder av OFS og professor ved Økonomisk institutt

 

Er korona-pengebruken forankret i prinsipper fra økonomifaget?

Oljepengebruken i koronaåret 2020 har vært rekordhøy, og regjeringen legger til grunn at det er behov for fortsatt drahjelp fra finanspolitikken i 2021. Samtidig må vi bevege oss bort fra en dobling i oljepengebruken som andel av BNP de siste ti årene, og over til en utflating i årene som kommer. Er den ekspansive finanspolitikken og de ulike koronapakkene forankret i prinsipper fra økonomifaget?

- Katinka Holtsmark, postdoktor ved Økonomisk institutt

08.50 Spørsmål og diskusjon

 

 

 

 

 

 

09.00

09.15

 

09.20

09.35

 

09.40

09.55

Kutt i formuesskatten på arbeidende kapital: En god skattereform?

Regjeringen har de siste årene redusert skatten på kapital gjennom redusert selskapsskatt og formuesskatt. Trenden fortsetter i neste års statsbudsjett: Regjeringen foreslår å øke rabatten på arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent i formuesskattegrunnlaget. Gir redusert kapitalbeskatning økt verdiskaping, og vil kutt i formuesskatten på arbeidende kapital gi økt sysselsetting?

 

- Kjetil Storesletten, professor ved Økonomisk institutt

Spørsmål og diksusjon

 

- Øyvind Bøhren, professor emeritus, Handelshøyskolen BI

Spørsmål og diksusjon

 

- Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret

Spørsmål og diksusjon

10.00 Avslutning
Published Oct. 19, 2020 11:45 AM - Last modified Oct. 22, 2021 12:02 PM