Frokostmøte om Nasjonalbudsjettet 2020

I forbindelse med Nasjonalbudsjettet 2020 inviterer Oslo Fiscal Studies og Økonomisk institutt til frokostmøte. Arrangementet er åpent for alle.

Three separate pictures of two men and a woman on a white background.

Foto: UiO

På møtet vil det bli holdt presentasjoner om forskjellige temaer knyttet til nasjonalbudsjettet. Presentasjonene vil bli holdt av Steinar Holden, Karine Nyborg og Thor Olav Thoresen. Boller og kaffe blir servert 08.00.

Program:

08.00

Kaffe og boller

08.30

Et makroperspektiv
Er den økonomiske politikken godt tilpasset konjunkturbildet og målene for politikken?
- Steinar Holden, instituttleder ved Økonomisk institutt.
For lysbilder som PDF gå her:
[PDF]

08.50 Spørsmål og diskusjon
09.00

Hvordan forene olje- og klimapolitikken? En mulig pådriverrolle for Norge.
Hvis Norge ensidig reduserer sin petroleumsutvinning av klimahensyn, vil mye av reduksjonen oppveies ved økt produksjon andre steder. En avtale om redusert tilbud mellom flere produsentland vil kunne dempe dette problemet, styrke Parisavtalen på sentrale måter, og – til glede for norsk petroleumsvirksomhet – øke oljeprisen.
- Karine Nyborg, professor ved Økonomisk institutt.
For lysbilder som PDF gå her:
[PDF]

09.20 Spørsmål og diksusjon
09.30 Skattesystemet under Solberg-regjeringen: Mer eller mindre omfordelende?

Det norske skattesystemet har vært gjennom en større omlegging i perioden 2013-2019. Her spør vi om omleggingen har bidratt til at skattesystemet har blitt mer eller mindre omfordelende.

- Thor Olav Thoresen, leder Oslo Fiscal Studies
For Lysbilder som PDF gå her:
[PDF]
09.50 Spørsmål og diskusjon
10.00 Avslutning

 

Published Sep. 24, 2019 1:05 PM - Last modified Oct. 15, 2019 1:28 PM