Frokostmøte om Statsbudsjettet 2019

Hvor mye oljepenger bruker vi egentlig? Kan vi betale studentene til å bli flinkere til å fullføre studiene? Og (hvordan) bør vi skattlegge sukker?

Oslo Fiscal Studies (OFS) og Økonomisk institutt, UiO inviterer til frokostmøte om Statsbudsjettet 2019. Arrangementet er åpent for alle.

Påmelding

Meld deg på her

8:00 Kaffe og boller
8:30

Hvor mye oljepenger bruker vi egentlig?
Vi skal bruke 231,2 mrd. kroner av oljeinntekter i 2019, foreslår regjeringen. Dermed er budsjettet "nøytralt", altså øker ikke oljepengebruken som andel av trend-BNP. De to utsagnene tar utgangspunkt i korrigeringer som skal jevne ut virkningene av svingninger i økonomien. Men er korrigeringene fornuftige? 
- Halvor Mehlum, professor ved Økonomisk institutt

8:50 Spørsmål og diskusjon
9:00

Kan vi betale studentene til å bli flinkere til å fullføre studiene?
Studenter får i dag omgjort inntil 40 pst. av studielånet til stipend hvis de består eksamen. Regjeringen foreslår at omgjøringen til stipend endres, slik at 25 pst. følger ved avlagte eksamener og 15 pst. følger ved avlagt grad. Målet er at færre studenter dermed skal falle fra uten å gjøre ferdig en grad. Er det grunn til å tro at regjeringens forslag vil få flere studenter til å fullføre?
- Marte Rønning, forskningsleder ved Statistisk sentralbyrå

9:20 Spørsmål og diskusjon
9:30

(Hvordan) bør vi skattlegge sukker?
Den mye omtalte avgiftsøkningen på sukkervarer er delvis reversert i forslaget til statsbudsjett. Flere har uttalt at fjorårets økning har kostet industrien dyrt og gitt økt grensehandel. Men burde vi ha en skatt på sukkervarer? Hvordan bør denne i så fall være utformet? Og hva kan vi egentlig si om virkningen av avgiftsøkningen i år?
- Tarjei Havnes, leder av OFS og førsteamanuensis ved Økonomisk institutt

9:50 Spørsmål og diskusjon
10:00 Avslutning

 

For mer informasjon, ta kontakt med Tarjei Havnes.

Published Oct. 11, 2018 4:13 PM - Last modified Aug. 6, 2019 3:07 PM