Inntekts- og substitusjonseffekter av skattefradrag på arbeid i hjemmet : Teoretisk studie av effektene av skattefradrag for husholdningsarbeid, med hovedfokus på fradragets effekt på mengde svart arbeid og egenproduksjon i hjemmet

Amalie Stang

Sammendrag:

Oppgaven studerer inntekts- og substitusjonseffekter av skattefradrag for arbeid i hjemmet, og da spesielt fradragets effekt på mengde svart arbeid og egeninnsats i hjemmet. Det gjør jeg ved å ta utgangspunkt i en modell av Jon Strand, som ser på velferdseffekter når husholdningsarbeid utføres i det svarte eller hvite markedet, eller av husholdningene selv. Jeg modellerer skattefradragets effekt ved å inkludere en variabel for skattefradrag og studerer hvordan dette endrer likevektene i modellen. Jeg studerer også andre mulige effekter av skattefradraget enn det som dekkes i modellen.

 

Les oppgaven i UiOs vitenarkiv

Published Oct. 28, 2016 3:07 PM - Last modified Oct. 28, 2016 3:07 PM