Gratis barnehage i fem bydeler i Oslo. Effekt på senere skoleprestasjoner for barn med innvandrerbakgrunn.

Marte Grønvold

Sammendrag:

Det er stor interesse for effekten av tiltak i tidlig barndom. Mange studier viser positive effekter av å gå i barnehage på blant annet utdannelsesoppnåelse og arbeidsmarkedsutfall. Effektene er særlig store for barn fra en lav sosio-økonomisk bakgrunn, dette gjør at barnehage potensielt kan bidra til øke sosial mobilitet. Fem bydeler i Oslo har innført gratis barnehagetid for fire- og femåringer. Jeg ser på hvordan dette tiltaket påvirker senere skoleprestasjoner for barn med innvandrerbakgrunn. Jeg bruker en forskjell-i-forskjell-metode der jeg sammenligner utviklingen i resultater på nasjonale prøver i 5.-klasse i bydeler med Gratis kjernetid før og etter at tiltaket ble innført, med utviklingen i andre bydelene i Oslo. Jeg finner at Gratis kjernetid har en positiv effekt på resultatene på nasjonale prøver i lesing for jenter. Bedringen skjer i den nedre delen av resultatskalaen. Jeg finner ingen effekter på gutters resultater på nasjonale prøver.

Les oppgaven i UiOs vitenarkiv

Published Oct. 28, 2016 3:07 PM - Last modified Oct. 28, 2016 3:07 PM