2009

Diderik Lund

Memo 01/2009

Nils-Henik M. von der Fehr and Petter Vegard Hansen

Memo 02/2009

Steinar Holden and Fredrik Wulfsberg

Memo 03/2009

Jo Thori Lind and Karl O. Moene

Memo 04/2009

Jo Thori Lind, Karl Ove Moene and Fredrik Willumsen

Memo 05/2009

Alessandro Corsi and Steinar Strøm

Memo 06/2009

Benedicte Carlsen and Karine Nyborg

Memo 07/2009

Kjell Arne Brekke, Karen Evelyn Hauge, Jo Thori Lind and Karine Nyborg

Memo 08/2009

Ugo Colombino, Erik Hernæs, Marilena Locatelli and Steinar Strøm

Memo 09/2009

Dag Morten Dalen, Enrico Sorisio and Steinar Strøm

Memo 10/2009

Fridrik M. Baldursson and Nils-Henrik M. von der Fehr

Memo 11/2009

Diderik Lund

Memo 12/2009

Johan Eyckmans and Snorre Kverndokk

Memo 13/2009

Finn R. Forsund, Dag Fjeld Edvardsen, Sverre A. C. Kittelsen and Frode Lindseth

Memo 14/2009

Vladimir Krivonozhko and Finn R. Førsund

Memo 15/2009

Jon H. Fiva and Gisle James Natvik

Memo 16/2009

Finn R. Førsund

Memo 17/2009

Steinar Holden

Memo 18/2009

Simen Markussen

Memo 19/2009

Simen Markussen

Memo 20/2009

Geir B. Asheim

Memo 21/2009

Steinar Holden, Åsa Rosén

Memo 22/2009

Tarjei Havnes, Magne Mogstad

Memo 23/2009

Tarjei Havnes, Magne Mogstad

Memo 24/2009

Erik Hernæs, Zhiyang Jia

Memo 25/2009