Samfunnsøkonomen Schweigaard

Halvor Mehlum

Memo 20/2008

Last ned memo

Schweigaard tiltrådte sitt professorat knyttet til statsøkonomi, statistikk og lovkyndighet ved Det juridiske fakultet i 1840 og holdt forelesninger i statsøkonomi fra 1845 til 1869. Ved sin tiltredelse i 1840 hadde han allerede gjort seg sterkt bemerket som en kunnskapsrik økonom. Han hadde undervist i statistikk og statsøkonomi ved universitetet allerede fra 1836. Han hadde blant annet publisert arbeidene Om Norges Bank og Pængevesenet og Indførselstolden og dens Historie.2 Schweigaard hadde tydeligvis store ambisjoner for sin nye stilling viet statsøkonomien. I Det juridiske fakultets betenkning før opprettelsen av professoratet, forfattet av Schweigaard selv, argumenteres det for at det trengs et professorat for å drive økonomisk forskning og teoriutvikling tilpasset norske forhold og norske erfaringer.

Published June 20, 2014 10:08 AM - Last modified Jan. 24, 2019 11:43 AM