erlinba

Image of person
Could not get user data from external service

Publications

 • Barth, Erling & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 38(1), p. 23–40. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-01-02 Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle) & Pedersen, Axel West (2021). Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. In Fischer, Georg & Strauss, Robert (Ed.), Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality. Oxford University Press. ISSN 019754570X. p. 219–246. doi: 10.1093/oso/9780197545706.003.0006
 • Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2021). The dynamics of gender earnings differentials: Evidence from establishment data. European Economic Review. ISSN 0014-2921. 134. doi: 10.1016/j.euroecorev.2021.103713
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Union Density Effects on Productivity and Wages. Economic Journal. ISSN 0013-0133. 130(631), p. 1898–1936. doi: 10.1093/ej/ueaa048 Full text in Research Archive
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2020). Bedre sent enn aldri? Hvordan sen fullføring av videregående skole påvirker tidlig karriere. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 37(01-02), p. 124–141. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-08 Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Hva betyr skattefradraget for oppslutningen om fagforeninger? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 37, p. 109–123. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2019). NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2019.1659403 Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Davis, James Creece & Freeman, Richard (2018). Augmenting the Human Capital Earnings Equation With Measures of Where People Work. Journal of Labor Economics. ISSN 0734-306X. 36, p. S71–S97. doi: 10.1086/694187 Full text in Research Archive
 • Barth, Erling & Ognedal, Tone (2018). Tax evasion in firms. Labour. ISSN 1121-7081. 32(1), p. 23–44. doi: 10.1111/labr.12111
 • Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard & Kerr, Sari Pekkala (2017). Weathering the Great Recession: Variation in Employment Responses, by Establishments and Countries. The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences. ISSN 2377-8253. 3(3), p. 50–69. doi: 10.7758/rsf.2017.3.3.03 Full text in Research Archive
 • Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia & Barth, Erling (2017). The Expanding Gender Earnings Gap: Evidence from the LEHD-2000 Census. The American Economic Review. ISSN 0002-8282. 107(5), p. 110–114. doi: 10.1257/aer.p20171065 Full text in Research Archive
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2017). Reell eller Ideell Konkurranse. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 131(2), p. 92–102. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2016). The Equality Multiplier: How Wage Compression and Welfare Empowerment Interact. Journal of the European Economic Association. ISSN 1542-4766. 14(5), p. 1011–1037. doi: 10.1111/jeea.12163
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 33(4), p. 349–359. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-04
 • Barth, Erling; Bryson, Alex; Davis, James C. & Freeman, Richard (2016). It's Where You Work: Increases in the Dispersion of Earnings across Establishments and Individuals in the United States. Journal of Labor Economics. ISSN 0734-306X. 34(2), p. S67–S97. doi: 10.1086/684045
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning & Moene, Karl Ove (2015). Political Reinforcement: How Rising Inequality Curbs Manifested Welfare Generosity. American Journal of Political Science (AJPS). ISSN 0092-5853. 59(3), p. 565–577. doi: 10.1111/ajps.12129 Full text in Research Archive
 • Barth, Erling & Nergaard, Kristine (2015). Kollektive partsforhold: Status quo eller endring? In Dale-Olsen, Harald (Eds.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-47881-7. p. 83–104.
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena & von Simson, Kristine (2015). Ungdomsarbeidsløshet i Norden. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 32(1-2), p. 78–90.
 • Nergaard, Kristine; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2015). Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 32(1-2), p. 91–110. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07 Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2015). Prestasjonslønn i nye former. In Dale-Olsen, Harald (Eds.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-47881-7. p. 121–136.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2015). Missing the Link? On the Political Economy of Nordic Egalitarianism. In Andersen, Torben M.; Bergman, U. Michael & Hougaard Jensen, Svend E. (Ed.), Reform Capacity and Macroeconomic Performance in the Nordic Countries. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-871710-2. p. 50–68.
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Pedersen, Axel West (2015). Trygd og sysselsetting i et internasjonalt perspektiv. In Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Hatland, Aksel (Ed.), For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-49470-4. p. 153–170.
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling & von Simson, Kristine (2014). Early School leaving and Labour market prospects. In Valkonen, Tarmo & Vihriälä, Vesa (Ed.), The Nordic model - challenged but capable of reform. Nordic Council of Ministers. ISSN 978-92-893-2778-7. p. 235–259. doi: 10.6027/TN2014-531
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Willumsen, Fredrik (2014). The Scandinavian model-An interpretation. Journal of Public Economics. ISSN 0047-2727. 117(Sept.), p. 60–72. doi: 10.1016/j.jpubeco.2014.04.001 Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering? In Reisel , Liza & Teigen, Mari (Ed.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48088-9. p. 108–118.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2014). When Institutions Reciprocate: Turning European Social Models Around. In Dølvik, Jon Erik & Martin, Andrew (Harvard CES) (Ed.), European Social Models from Crisis to Crisis. Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-871796-6. p. 306–324. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198717966.003.0010
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2013). Why do small open economies have such small wage differentials? Nordic Economic Policy Review. ISSN 1904-4526. 1, p. 139–170.
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander Wright & Ognedal, Tone (2013). Fair tax evasion. Nordic Journal of Political Economy. ISSN 0805-7508. 38, p. 1–16. doi: 10.2139/ssrn.2262192 Full text in Research Archive
 • Barth, Erling & von Simson, Kristine (2013). Ulike veier gjennom videregående: Hva skjer de neste ti årene? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 30(4), p. 313–333.
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2012). Best på skolen. Best på jobben? Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 126(9), p. 14–25. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn & Raaum, Oddbjørn (2012). Performance pay, union bargaining and within-firm wage inequality. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. ISSN 0305-9049. 74(3), p. 327–362. doi: 10.1111/j.1468-0084.2011.00656.x
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2012). Employment as a Price or a Prize of Equality: A Descriptive Analysis. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. 2(2), p. 5–33. doi: 10.19154/njwls.v2i2.2355
 • Bryson, Alex; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2012). Do higher wages come at a price? Journal of Economic Psychology. ISSN 0167-4870. 33(1), p. 251–263. doi: 10.1016/j.joep.2011.10.005 Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2012). Immigrant wage profiles within and between establishments. Labour Economics. ISSN 0927-5371. 19(4), p. 541–556. doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.009
 • Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2011). Employer Size or Skill Group Size Effect on Wages? Industrial & labor relations review. ISSN 0019-7939. 64(2), p. 341–355. doi: 10.1177/001979391106400207
 • Barth, Erling; Asplund, Rita; Lundborg, Per & Nilsen, Kjersti Misje (2011). Polarization of the Nordic Labour Markets. Finnish economic papers. ISSN 0784-5197. 24(2), p. 87–110.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2010). Små lønnsforskjeller og store velferdsstater :. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 27(1/2), p. 77–86.
 • Barth, Erling (2010). Den Norske Likelønnskommisjonen og Lønnsdannelsen i Offentlig Sektor. Samfundsøkonomen. ISSN 0108-3937. p. 38–43.
 • Barth, Erling (2010). Ligeløn : Analyser og tiltag. In Deding, Mette & Holt, Helle (Ed.), Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd? : En antologi om ligeløn i Danmark. SFI-Det nationale forskningscenter for velfærd. ISSN 978-87-7487-972-5. p. 219–237.
 • Moene, Karl Ove; Mehlum, Halvor; Barth, Erling; Lind, Jo Thori & Krüger, Ingrid (2009). Den skandinaviske modellen og økonomisk ulikhet. In Cappelen, Ådne (Eds.), Fordelingsutvalget. Finansdepartementet. ISSN 978-82-583-1016-4. p. 328–351.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2009). The Equality Mulitplier. NBER technical working paper series. ISSN 1073-2489.
 • Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2009). Monopsonistic Discrimination, Worker Turnover, and the Gender Wage Gap. Labour Economics. ISSN 0927-5371. 16(5), p. 589–597. doi: 10.1016/j.labeco.2009.02.004
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn & Raaum, Oddbjørn (2008). Who Pays for Performance? International journal of manpower. ISSN 0143-7720. 29(1), p. 8–29.
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2005). "Family ownership and productivity. The role of owner-management". Journal of Corporate Finance. ISSN 0929-1199. 11(1-2), p. 107–127.
 • Barth, Erling & Ringdal, Kristen (2005). Fleksibel arbeidsorganisering 1997 – 2003. In Torp, Hege (Eds.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-33844-2.
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2002). Familieeierskap og produktivitet. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 2002(19).
 • Barth, Erling & Mastekaasa, Arne (1996). Decomposing the male-female wage gap. Within and between establishment differences. Labour (St. Catharines). ISSN 1184-8650. 10(2), p. 339–356.
 • Asplund, Rita; Barth, Erling; Grand, Carl le ; Mastekaasa, Arne & Westergård-Nielsen, Niels (1996). Wage distribution across individuals. In Wadensjö, Eskil (Eds.), The Nordic Labour Markets in the 1990's. North-Holland, Amsterdam. ISSN 0-444-82488-X. p. 9–53.
 • Barth, Erling & Zweimüller, Josef (1995). Relative Wages under Decentralized and Corporatist Bargaining Systems. The Scandinavian Journal of Economics. ISSN 0347-0520. 97(3), p. 369–384.
 • Mehlum, Halvor & Barth, Erling (1993). Lønnsforskjeller i Norge 1980–1991. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 1.

View all works in Cristin

 • Dolton, Peter; Asplund, Rita & Barth, Erling (2009). Education and Inequality across Europe. Edward Elgar Publishing. ISBN 1847205887. 350 p.
 • Barth, Erling; Moene, Karl-Ove & Wallerstein, Michael (2003). Likhet under press. Utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205323798. 144 p.

View all works in Cristin

 • Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2019). The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza & Barth, Erling (2019). Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data .
 • Barth, Erling; Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2017). The Average Mid-Forties Male College Graduate Earns 55% More Than His Female Counterparts. Harvard Business Review. ISSN 0017-8012. 2017(06).
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Dale-Olsen, Harald; Bryson, Alex & Barth, Erling (2015). Do Unions Kill Innovation?
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2015). Likhetsmultiplikatoren: Lønn og politikk i velferdsstaten. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. p. 58–59.
 • Barth, Erling (2015). monopsonistic discrimination and the gender wage gap. In Durlauf, Steven N. & Blume, Lawrence E. (Ed.), The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. Palgrave Macmillan. ISSN 9780230226388.
 • Finseraas, Henning; Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Insurance or redistribution motives? Behaviors and beliefs in the welfare state.
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr kjønnssegregering for lønn? In Reisel , Liza & Teigen, Mari (Ed.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48088-9. p. 205–232.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2013). Globalization, labour market institutions and wage structure. Nordic Economic Policy Review. ISSN 1904-4526. 1, p. 7–10.
 • Barth, Erling & von Simson, Kristine (2012). Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer. Økonomiske analyser. ISSN 0800-4110. p. 38–45. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling (2012). Snur trenden for europeiske velferdsstater?
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2002). Family ownership and productivity The role of owner-management.
 • Barth, Erling & Børing, Pål (2002). Utviklingen i lønnsstrukturen 1995-2000. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 19(1), p. 45–54.
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn & Moene, Karl Ove (Kalle) (2021). Does the Rise of China Lead to the Fall of European Welfare States? IZA Institute of Labor Economics. ISSN 2365-9793.
 • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid . IZA Institute of labor economics. ISSN 2365-9793.
 • Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard B. & McElheran, Kristina (2020). Twisting the Demand Curve: Digitalization and the Older Workforce . NBER. ISSN 0898-2937.
 • Criscuolo, Chiara; Hijzen, Alexander; Schwellnus, Cyrille; Barth, Erling; Fabling, Richard & Fialho, Priscilla [Show all 10 contributors for this article] (2020). Workforce composition, productivity and pay: the role of firms in wage inequality. OECD.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Institute of Labor Economics. ISSN 2365-9793.
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn & Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Hit by the Silk Road: How Wage Coordination in Europe Mitigates the China Shock. IZA – Institute of Labor Economics. ISSN 2365-9793.
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2019). Better Late than Never? How Late Completion Affects the Early Career of Dropouts. IZA Institute of Labor Economics. ISSN 2365-9793. 2019(12560).
 • Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2018). Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 978-82-7763-590-3. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2017). The Dynamics of Gender Earnings Differentials: Evidence from Establishment Data. NBER Working Paper # 23381.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 978-82-7763-573-6.
 • Barth, Erling; Davis, James C.; Freeman, Richard & Kerr, Sari Pekkala (2016). Weathering the Great Recession: Variation in Employment Responses by Establishments and Countries. NBER Working Paper #22432.
 • Barth, Erling; Davis, James Creece & Freeman, Richard (2016). Augmenting the Human Capital Earnings Equation with Measures of Where People Work. NBER Working Paper #22512.
 • Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Bjarne (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 978-82-7763-514-9. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Lindahl, Lena; von Simson, Kristine & Vanhala, Pekka (2015). Youth Unemployment and Inactivity. A comparison of School to work transitions and Labour market outcomes in four Nordic countries. Nordic Council of Ministers. ISSN 0908-6692. 2015(548).
 • Barth, Erling; Bryson, Alex; Davis, James C. & Freeman, Richard (2014). It's Where You Work: Increases in Earnings Dispersion across Establishments and Individuals in the U.S. NBER Working Paper #20447.
 • Strøm, Marte; Barth, Erling & Schøne, Pål (2014). Er lønnsgapet mellom kvinner og men i ferd med å lukkes? NOU 2015:6, Arbeids- og sosialdepartementet. ISSN 978-82-583-1235-9.
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander Wright & Ognedal, Tone (2013). Fair tax evasion. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole. ISSN 0804-6824.
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2013). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet? Institutt for samfunnsforskning. ISSN 978-82-7763-423-4. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2012). The Equality Multiplier: How Wage Setting and Welfare Spending Make Similar Countries Diverge". IZA . ISSN 2365-9793. 2012(6494).
 • Ognedal, Tone; Barth, Erling & Cappelen, Alexander Wright (2008). Norms and Tax Evasion. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. ISSN 978-82-7988-087-5.
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2006). Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 82-7763-233-9. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander & Ognedal, Tone (2005). Fair Tax Evasion. Statistisk sentralbyrå.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Torp, Hege (2004). Arbeidsmarkedet for akademikere. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 82-7763-197-9. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997–2001. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 82-7763-187-1. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2002). Local unemployment and the relative wages of immigrants. Evidence from the current population surveys. Økonomisk institutt, UiO. ISSN 0801-1117.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2002). Local unemployment and the earnings assimilation of immigrants in Norway. Økonomisk institutt, UiO. ISSN 0801-1117.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Naylor, Robin A. & Raaum, Oddbjørn (2002). Explaining variations in wage curves. Theory and evidence. Økonomisk institutt, UiO. ISSN 0801-1117.
 • Torp, Hege & Barth, Erling (2001). Actual and Preferred Working Time : Regulations, incentives and the present debate on working time in Norway. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 82-7763-155-3. Full text in Research Archive
 • Barth, Erling (1993). Pay differentials and baraining institutions. Five essays on wage determination with empirical evidence from Norway. Økonomisk institutt, UiO. ISSN 0803-0162.

View all works in Cristin

Published Oct. 21, 2015 11:40 AM

Projects

No ongoing projects