Norwegian version of this page

Forskningsadministrasjon

Postal address Postboks 1095 Blindern, 0317 Oslo
Visiting address Moltke Moes vei 31
Eilert Sundts hus
blokk B
0851 Oslo
Phone +47 22855127
Org. Unit ID 170603