English version of this page

Forskningsadministrasjon

Postadresse Postboks 1095 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
Eilert Sundts hus
blokk B
0851 Oslo
Stedkode 170603