English version of this page

Forskningsadministrasjon

Postadresse Postboks 1095 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
Eilert Sundts hus
blokk B
0851 Oslo
Telefon +47 22855127
Stedkode 170603