English version of this page

Stab - ØI

Postadresse Postboks 1095 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
Eilert Sundts hus
blokk B
0851 OSLO
Stedkode 170601

Underenheter

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Aune, Oda Asbjørnsen Seniorkonsulent +47 22855145 o.a.aune@econ.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Semesterstart, Tilrettelegging
Brønstad, Petter Førstekonsulent +47 22854815 petter.bronstad@econ.uio.no Inspera, Canvas, Leganto, Eksamen, Klage og begrunnelse, Klagesensur, Begrunnelser, Facebook, Vortex, Ekspedisjon, RT
Enger, Tone Seniorkonsulent +47 22855115 tone.enger@econ.uio.no Opptak, Avhandlinger, Eksamen, Prøveforelesning, Ph.d., Emner, Disputas
Grenheim, Line Seniorkonsulent +47 22845784 line.grenheim@econ.uio.no
Hjort, Ingrid Førstelektor +47 22841655 ingrid.hjort@econ.uio.no
Hovi, Michelle Cecilia Fagkonsulent m.c.hovi@econ.uio.no
Huglen, Kristina Seniorkonsulent +47 22858338 kristina.huglen@econ.uio.no
Kjernli-Wijnen, Sofie Rådgiver +47 22854265 sofie.kjernli-wijnen@econ.uio.no Opptak, Emner, Undervisning, Studieadministrasjon
Lewandowski, Kacper Fagkonsulent kacperl@student.sv.uio.no
Liabø, Ingrid-Helen Førstekonsulent +47 22854707 i.h.liabo@econ.uio.no Forskningsadministrasjon
Midttømme, Kristoffer Førstelektor +47 22855112 kristoffer.midttomme@econ.uio.no
Norum, Daniel Bjørn Student daniebno@student.sv.uio.no
Sandtrø, Karl Petter Student karlps@student.sv.uio.no
Skagseth, Snorre Brunes Student snorresk@student.sv.uio.no
Sørhaug, Marie Førstekonsulent +47 22844124 marie.sorhaug@econ.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Semesterstart, Rekruttering
Øverås, Mari Strønstad Rådgiver +47 22841604 m.s.overas@econ.uio.no Studieadministrasjon, Godkjenning av ekstern utdanning, Utveksling, Nettpublisering, Opptak master
Øvregard, Guro Schmidt Kontorsjef +47 22857186 97748957 g.s.ovregard@econ.uio.no Rapportering, Rekruttering, Budsjett, Årsplan, Personalledelse
Øwre, Linn Kristin Dedekam Konsulent +47 22855149 l.k.d.owre@econ.uio.no Innkjøp, Ekspedisjon, Eksamen, Studieadministrasjon