Utveksling høsten 2020

Utveksling

Hva må jeg gjøre for være student ved UiO høsten 2020?

 • Du må registrere deg som student i StudentWeb, melde deg til emner og betale semesteravgiften i StudentWeb. Siste frist for å gjøre dette er 1. september.
 • Les mer om dette på våre nettsider.

Når kan jeg melde meg til emner for høsten 2020?

Jeg trenger hjelp til å velge emner og legge opp et studieløp

Hva gjør jeg med utgifter jeg har hatt i forbindelse med planlagt utvekslingsopphold?

 • Du er selv ansvarlig for utgifter du har hatt i forbindelse med det planlagte utvekslingsoppholdet ditt.
 • UiO anbefalte via e-post (6. april 2020) til alle utvekslingsstudenter for høsten 2020 å ikke inngå økonomiske forpliktelser uten at du var kjent med mulighetene for tilbakebetaling.
 • Eventuelle utgifter som er refunderbare er du selv ansvarlig for å følge opp med den aktuelle part.

Jeg har allerede sendt dokumenter til vertsuniversitetet. Trenger jeg å foreta meg noe vedrørende disse?

 • Dette kan for eksempel være dokumentasjon på engelskkrav, vitnemål, karakterutskrift eller Learning Agreement. 
 • Du trenger ikke foreta deg noe angående slike dokumenter.
 • Dokumenter du har oversendt i forbindelse med søknad til vertsuniversitetet, vil slettes i tråd med gjeldende regler for oppbevaring av personopplysninger. 

Kan jeg forskyve utvekslingsoppholdet mitt til et senere semester?

 • Innvilget utvekslingsplass høsten 2020 vil ikke ha betydning dersom du søker igjen på et senere tidspunkt. 
 • Hvis du ønsker å ta igjen utvekslingsoppholdet et senere semester, må du søke utveksling på nytt. Du vil da konkurrere om plass på lik linje med øvrige søkere. Utvekslingsoppholdet blir ikke automatisk forskjøvet til et senere semester.
 • Les mer om utveksling og søknadsprossen på våre nettsider.

Kan jeg reise på utveksling et senere semester?

Jeg er på utveksling våren 2020,og vil fortsette utvekslingen min høsten 2020

 • Avlysingen gjelder ny mobilitet.
 • Dersom du er i utlandet, og ønsker å fortsette utvekslingen for høsten 2020, er dette mulig.

Alternativer til semesterutveksling

Dersom du ønsker å reise på utveksling, men ikke har mulighet til å reise et helt semester, finnes det gode alternativer.

 

Publisert 8. mai 2020 14:49 - Sist endret 8. mai 2020 14:49