English version of this page

Behov for tilrettelegging?

Våren 2020 gjelder særskilte regler om tilrettelegging på grunn av Covid-19-pandemien ved SV-fakultetet. Dette kan være aktuelt for deg som er syk, har omfattende omsorgsoppgaver, er i isolasjon eller har andre tungtveiende grunner for tilrettelegging.

Tilrettelegging i studiehverdagen

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Redusert studieprogresjon

  • Som student på et studieprogram må du ha avlagt et visst antall studiepoeng etter hvert studieår for å beholde studieretten. Les om krav til studieprogresjon.
  • Du trenger ikke å søke om redusert studieprogresjon hvis du studerer mindre enn fulltid, men overholder minstekravene til studieprogresjon
  • Hvis du ikke klarer å overholde krav til studieprogresjon, kan du søke om redusert studieprogresjon. Les mer på SV-fakultetets side om studieprogresjon

Permisjon fra studiene

Tilrettelegging i eksamenssituasjonen

Gyldig fravær fra eksamen 

Utsatt eksamen / utsatt innleveringsfrist 

Tilrettelegging på eksamen

Videreføring av tilrettelegging ved ny eksamensform

Ekstra tid / hviletid / ammetid 

  • Dersom du har fått innvilget tilrettelegging om ekstra tid / hviletid / ammetid på skoleeksamen har du fått dette videreført til ny eksamensform
  • Du kan se din tilrettelegging i StudentWeb under «Aktive emner»

Tilretteleggingsprogrammer 

  • Veiledning for hvordan du kan laste ned tilretteleggingsprogram dersom du ikke har egen lisens (kommer)

Spørsmål eller andre behov?

Har du spørsmål eller andre behov, ta kontakt med SV-info

Publisert 3. apr. 2020 11:39 - Sist endret 18. mai 2020 14:17