English version of this page

Informasjon om koronaviruset til studenter ved SV

Sist oppdatert 29. oktober

Kontaktpunkt og oppdatert informasjon

Slik kontakter du oss

Vi tilbyr digital studieveiledning

Hold deg oppdatert

Leseplasser

  • Du må reservere leseplass.
  • Oversikt over hvilke av SVs leseplasser som kan bookes
  • Du må gjennomføre e-læringskurset i smittevern før du kan gå inn i bygninger, også om du tok det i vår. Du finner det i dashboardet ditt i Canvas.
  • Du må møte opp til undervisning i god tid og holde 1-meters avstand til dine medstudenter på vei inn i undervisningslokalet. Munnbind er påbudt innendørs på offentlig sted dersom du ikke kan overholde 1-meters avstand.
  • Det er mulig å ta utskrifter i andre etasje i Eilert Sundts hus, du trenger ikke å reservere plass for å ta utskrifter.
  • Av smittevernhensyn er hvilerommene stengt for vanlig bruk. Dersom du har et dokumentert tilretteleggingsbehov er det mulig å søke om å få bruke hvilerom. Leserom for studenter med tilretteleggingsbehov er åpent, men av smittevernhensyn er kapasiteten begrenset. Har du spørsmål om tilgang til hvilerom eller leserom, ta kontakt på e-post: tilrettelegging@sv.uio.no

Digital studiehverdag

tre personer på data

Eksamen og undervisning

  • Undervisningen er enten digital eller har fysisk oppmøte. Se det bestemte emnets Canvas-rom for mer informasjon.
  • Se emnets semesterside for oppdatert informasjon om eksamensform, samt tid og sted for eksamen

Obligatorisk oppmøte i undervisningen

  • Se mer info om obligatorisk aktivitet på emnesiden til ditt emne.

Særskilte behov grunnet korona?

Hvis du er syk, har omfattende omsorgsoppgaver, er i isolasjon eller har andre tungtveiende grunner kan studiehverdagen og eksamen tilrettelegges for deg. 

Utveksling

Utveksling ved UiO er avlyst høsten 2020. 

Pensum og litteratur