English version of this page

Informasjon om koronaviruset til studenter ved SV

Sist oppdatert 14. juni 2021

Noen emner kan ha hybridundervisning

Følg med i Canvas og i timeplanen for oppdatert informasjon om ditt emne. Flere lesesaler er åpne fra 26. mai.

Kontaktpunkt og oppdatert informasjon

Slik kontakter du oss

Vi tilbyr digital studieveiledning

Hold deg oppdatert

Hvilerom 

  • Av smittevernhensyn er hvilerommene stengt for vanlig bruk. Dersom du har et dokumentert tilretteleggingsbehov er det mulig å søke om å få bruke hvilerom. Leserom for studenter med tilretteleggingsbehov er åpent, men av smittevernhensyn er kapasiteten begrenset. Har du spørsmål om tilgang til hvilerom eller leserom, ta kontakt på e-post: tilrettelegging@sv.uio.no

Leseplasser

Digital studiehverdag

tre personer på data

Eksamen og undervisning

  • Undervisningen er enten digital eller har fysisk oppmøte. Se det bestemte emnets Canvas-rom for mer informasjon.
  • Se emnets semesterside for oppdatert informasjon om eksamensform, samt tid og sted for eksamen

Obligatorisk oppmøte i undervisningen

  • Se mer info om obligatorisk aktivitet på emnesiden til ditt emne.

  • Hvis du er syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatorisk aktivitet, kan du søke om å få godkjent gyldig fravær eller få innvilget utsettelse av obligatorisk aktivitet. 

Særskilte behov grunnet korona?

Hvis du er syk, har omfattende omsorgsoppgaver, er i isolasjon eller har andre tungtveiende grunner kan studiehverdagen og eksamen tilrettelegges for deg.

Pensum og litteratur