English version of this page

Informasjon om koronaviruset til studenter ved SV

Sist oppdatert 7. august.

Kontaktpunkt og oppdatert informasjon

Slik kontakter du oss

Vi tilbyr digital studieveiledning

Hold deg oppdatert

Bygg og lesesaler åpnes nå gradvis

  • UiOs bygninger er delvis åpne. Du må reservere lesesalsplass. Dette gjelder også masterlesesalsplassene, untatt hos PSI der de er åpne.
  • Du må gjennomføre e-læringskurset i smittevern før du kan gå inn i bygninger, også om du tok det i vår. Du finner det i dashboardet ditt i Canvas.
  • Det er mulig å ta utskrifter i lesesalen i andre etasje i Eilert Sundts hus, du trenger ikke å reservere plass for å ta utskrifter.

Digital studiehverdag

tre personer på data

Eksamen og undervisning

  • Undervisningen er enten digital eller har fysisk oppmøte. Se det bestemte emnets Canvas-rom for mer informasjon.
  • Se emnets semesterside for oppdatert informasjon om eksamensform, samt tid og sted for eksamen

Obligatorisk oppmøte i undervisningen

  • Se mer info om obligatorisk aktivitet på emnesiden til ditt emne.

Tilrettelegging i studiehverdagen eller på eksamen

Dette kan være aktuelt for deg som er syk, har omfattende omsorgsoppgaver, er i isolasjon eller har andre tungtveiende grunner for tilrettelegging.

 

Utveksling

Utveksling ved UiO er avlyst høsten 2020. 

Pensum og litteratur