English version of this page

Informasjon om koronaviruset til studenter ved SV

Sist oppdatert 23. august 2021

Noen emner kan ha hybridundervisning

Følg med i Canvas og i timeplanen for oppdatert informasjon om ditt emne. 

Kontaktpunkt og oppdatert informasjon

Slik kontakter du oss

Vi tilbyr digital studieveiledning

Hold deg oppdatert

Hvilerom 

Leseplasser

Digital studiehverdag

tre personer på data

Eksamen og undervisning

  • Undervisningen er enten digital eller har fysisk oppmøte. Se det bestemte emnets Canvas-rom for mer informasjon.
  • Se emnets semesterside for oppdatert informasjon om eksamensform, samt tid og sted for eksamen

Obligatorisk oppmøte i undervisningen

  • Se mer info om obligatorisk aktivitet på emnesiden til ditt emne.

  • Hvis du er syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatorisk aktivitet, kan du søke om å få godkjent gyldig fravær eller få innvilget utsettelse av obligatorisk aktivitet. 

Særskilte behov grunnet korona?

Hvis du er syk, har omfattende omsorgsoppgaver, er i isolasjon eller har andre tungtveiende grunner kan studiehverdagen og eksamen tilrettelegges for deg.

Pensum og litteratur