English version of this page

Informasjon om koronaviruset til studenter ved SV

Sist oppdatert 30. mars 

Kontaktpunkt og oppdatert informasjon

Ditt kontaktpunkt uavhengig av studieprogram er SV-info

Vi tilbyr digital studieveiledning

Hold deg oppdatert

Digital studiehverdag

Bygg og lesesaler er stengt

  • UiOs bygninger er stengt. Studenter og ansatte jobber hjemme
  • Behov for å hente eiendeler fra lesesal eller bokskap? Kontakt Vakt- og alarmsentralen

Utveksling og studenter i utlandet

Obligatoriske aktiviteter i undervisningen

Obligatorisk oppmøte

  • Krav om obligatorisk oppmøte er frafalt for alle emner fra og med 12. mars 2020

  • Andre obligatoriske aktiviteter går i utgangspunktet som normalt. Hvis det skjer endringer gis det beskjed i Canvas-rommet

Fravær fra annen obligatorisk aktivitet

Eksamen

  • Det blir ikke skoleeksamen våren 2020. Alle skoleeksamener vil få ny eksamensform
  • For alle SV-emner vil du få beskjed i Canvas-rommet så snart informasjon om eksamensavviklingen er avklart

Gyldig fravær / utsatt eksamen

Pensum og litteratur

Redusert studieprogresjon?