Masternettverk

C-REX vil veldig gjerne komme i kontakt med masterstudenter som skriver oppgaver om temaer som ekstremisme, høyreekstremisme, hatkriminalitet, diskriminering og politisk vold.

Dersom man velger å skrive en masteroppgave som berører noen av disse temaene, kan man ta del i senterets masternettverk. Dette nettverket vil ha minst to årlige dagseminarer med deltakelse fra flere C-REX-forskere og servering av lunsj.

På høstseminarene vil man kunne presentere og få tilbakemelding på forskningsdesign, valg av teori og metodiske tilnærminger.

På vårseminaret vil man kunne presentere og få tilbakemeldinger på foreløpige analyser.    

Masternettverket organiseres av av Inger Skjelsbæk (C-REX og STK, UiO) og Anders Ravik Jupskås (C-REX og Institutt for statsvitenskap).

Publisert 4. jan. 2018 12:40 - Sist endret 2. okt. 2020 12:23