Å skrive masteroppgave med C-REX

Er du interessert i ytre høyre, høyreekstremisme eller ekstremisme? Skriv om et felt som sammenfaller med våre forskningsfelt og bli med i et spennende fagmiljø.

C-REX ønsker å knytte til seg masterstudenter som skriver oppgave innenfor ekstremisme, høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold. C-REX er et tverrfaglig forskningssenter ved SV-fakultetet på Universitetet i Oslo. Forskningen tar for seg ulike aspekter ved ytre høyre og høyreekstremisme spesielt og ekstremisme generelt.

C-REX forskningsprosjekter er i hovedsak gruppert rundt seks dimensjoner; forebygging, vold, partier, medier, religion, fremmedfrykt.

Vi søker studenter innen samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag samt pedagogikk og kriminologi.

C-REX presenterer derfor prosjekter gjennom Vitenskapsbutikken som studenter kan melde seg på:

 

Fascisme, høyreradikalisme og høyreekstremisme. Trusler mot det liberaldemokratiske systemet i Europa før og etter 1945.

På hvilken måte overlevde fascismen i Vest-Europa etter det militære nederlaget i 1945?

Høyreradikale ungdomspartier

Mens moderpartiene er godt studert, finnes det knapt noe forskning på ungdomsorganisasjonene. Dette til tross for at disse ungdomsorganisasjonene ser ut til å spille en viktig rolle i disse partienes utvikling.


Kumulativ ekstremisme

Hvordan vokser ekstreme miljøer og hvordan påvirker de hverandre?


Til høyre for Høyre

Hvilke strømninger og grupperinger finnes det til høyre for den dominerende kraften på høyresiden – det vil si partiet Høyre – i norsk etterkrigstid?

 
Publisert 4. jan. 2018 14:56 - Sist endret 19. feb. 2018 12:43