Masteroppgaver

Masteroppgavene nedenfor er ment som inspirasjon ved valg av tema til masteroppgaver.

De nedenstående masteroppgavene er ikke skrevet i samarbeid med C-REX, men er et utdrag av aktuelle temaer for masteroppgaver.

Jørgensen, Ester Elisabeth Strømmen (2016): Female Foreign Terrorist Fighters in Da’esh: Victims or Perpetrators? Gendered narratives on women and terrorism: Explaining differences in sentencing for female foreign terrorist fighters and implications under international law  (offentlig rett)

Skogvang, Hanne Linn (2016): Oslo Symposium - kulturkrig i Norge? En diskursanalyse av påstanden «våre verdier trues» i kristenkonservative taler sett i lys av den amerikanske «kulturkrigen» (religionshistorie)

Ellingsen, Lasse Lømo (2016): "Folk og Land - kor går du?": Avisen Folk og Land, miljøet rundt den og forholdet til nynazismen i Norge 1975-1986 (historie)

Haanshuus, Birgitte Prangerød (2015): Høyreklikk - En studie av norske høyreekstreme bevegelsers aktivisme, ideologi og nettverkstilhørighet i sosiale medier  (statsvitenskap)

Jacobs, Turner Stone (2015): White Pride World Wide: A Contemporary History of Online, International Right-wing Extremist Ideology and Culture  (historie)

Breiby, Lars Petlund (2015): Sosialistiske nasjonalister eller nasjonalsosialister? - En ideologianalyse av Gyllent Daggry  (statsvitenskap)

Gunstad, Maria Flaten (2015): Rase og religion: Særtrekk ved Varg Vikernes' ideologi sammenlignet med den klassiske nazismen (historie)

Preus, Lars (2014): Bakover mot det nye Norge: Ideologisk utvikling innen norsk nynazisme 1967-1985 (historie)

Grimstad, Ingrid Sætheren (2014): Holocaustbenektelse på norsk? En studie av Olav Hoaas sitt ideologiske standpunkt (historie)

Ersland, Birgitta (2014): One step further to the right. Right-wing extremism in Greece and the rise of Golden Dawn. (historie)

Skoglund, Peder Andrè (2014): Ekstremismens argumentasjon – et maskulinitetsperspektiv på radikalisering og hatefulle ytringer på nett  (kriminologi og rettssosiologi)

Eimot, Karen (2014): Terrorisme i den norske mediediskursen  (psykologi)

Myhre, Håkon Daniel (2013): Anomi og Dekadanse: En ideologisk studie av Hizb ut-Tahrir i Danmark og Den Svenska Motståndsrørelsen (historie)

Nytun, Kamilla Pettersen (2013): Høyreekstreme fiendebilder (historie)

Wenaas, Laila (2013): Bistro, bistro! The exigency of Eurasia? - Fusion cuisine à la russe : A qualitative study of the ideological credentials of Neo-Eurasianism (statsvitenskap)

Øimoen, Christoffer Jacob (2012): Nynazisme i Norge og Sverige : fra partiorganisasjon til revolusjon (historie)

Bull, Cathrine Andenæs (2012): Er terroristen gal eller fanatisk? : En komparativ analyse av Aftenpostens og Dagbladets dekning av gjerningsmannen i forbindelse med terroraksjonen i Norge den 22. juli 2011. (medievitenskap)

Michelsen, Ole Jakob (2012): En analyse av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sin anti-islamske diskurs  (religion og samfunn)

Reymert, Ingvild S. (2011): Høyrepopulister uten kvinneappell : Hvorfor færre kvinner enn menn stemmer på høyrepopulistiske partier i Europa  (statsvitenskap)

Olsen, Tom (2011): Nynazistiske miljøer. En studie om tilsutnings- og exitprosessene (sosialt arbeid)

Kåsereff, Siw-Randi Junge (2009): "Jeg er ikke mikrorasist, jeg er makrorasist" : et antropologisk studie av Vigrid  (sosialantropologi)

Værdal, Hilde (2007): Nasjonal front : fransk høyreekstrem protest  (statsvitenskap)

Espseth, Astrid (2007): Stemplingens konsekvens? : en studie av nynazistiske grupperinger  (religionshistorie)

Dag Reidar Fauglied (2005): "Steng grensene!?" : en studie av Folkebevegelsen mot innvandring 1987-1991  (statsvitenskap)

Moum, Are Vogt (2004): Høyrepopulismen og europatanken i Tyskland og Østerrike. : Europakonsepter og propaganda hos Die Republikaner (REP) og Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 1985-1999 (historie)

Kleiva, Karina (2002): « Tête haute, mains propres. » : Les « mains propres » du Front national s’emparent de la ville de Toulon. Une analyse des élections municipales de 1995.   (fransk)

Olsen, Hilgunn (2001): Å være forelder til en nynazist (kriminologi og rettssosiologi)

Haugen, Hans Morten (1995): Exit,voice,violence : høyreekstreme gruppers respons på statlige juridisk-politiske tiltak i England, Norge, Sverige og Tyskland  (statsvitenskap)

Helliesen, Anne (1994): Parlamentarisk høyreekstremisme i Frankrike : en studie av Front National i lys av tre teoretiske tilnærminger til fremvekst av høyreekstreme verdier  (statsvitenskap)

Publisert 4. jan. 2018 12:40 - Sist endret 25. jan. 2018 09:25