Interessante emner på masternivå

C-REX er et forskningssenter og har ikke egne undervisningstilbud.

Vi har derimot samlet en rekke emner ved UiO som er interessante mot ekstremismefeltet generelt. En del av emnene går direkte inn på ekstremisme, mens andre kan gi generell bakgrunn, historie eller forutsetninger for temaet.

Emner

 

Vær oppmerksom på:

Merk at det er ditt eget studieprogram som bestemmer hvordan graden din kan bygges opp. Snakk med studiekonsulenten på ditt program om mulighet for å hospitere på andre institutters emner.

Publisert 4. jan. 2018 12:40 - Sist endret 18. feb. 2020 10:33