Interessante emner på bachelornivå

C-REX er et forskningssenter og har ikke egne undervisningstilbud.

Vi har derimot samlet en rekke bacheloremner ved UiO som er interessante mot ekstremismefeltet generelt. En del av emnene går direkte inn på ekstremisme, mens andre kan gi generell bakgrunn, historie eller forutsetninger for temaet.

Emner

Vær oppmerksom på:

Det finnes ingen egen 40-gruppe innen ekstremismefeltet. Disse emnene må tas som frie emner, og etter vanlige opptaksregler i de aktuelle studieprogrammene. Sjekk derfor ut hvilke retningslinjer som gjelder for ditt studieprogram. Her kan du lese mer om frie emner ved Universitetet i Oslo. Merk at det er ditt eget studieprogram som bestemmer hvordan graden din kan bygges opp, samt at valg av frie emner i noen tilfeller kan ha innvirkning på opptak til masterprogram.

Publisert 4. jan. 2018 12:40 - Sist endret 26. jan. 2018 09:57