Fra landssvik til «trollterror»

Jacob Aasland Ravndal har skrevet artikkelen Fra landssvik til «trollterror».

Denne artikkelen beskriver utviklingen i det høyreekstreme trusselbildet i Norge fra 1945 til sommeren 2019, da terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum inntraff. Gjennomgangen viser at høyreekstrem vold har manifestert seg i ulike former og med ulik motivasjon, og at dagens trusselbilde er kvalitativt annerledes enn det vi tidligere har erfart. Derfor er det behov for å utforske nye teorier for å forstå dagens utfordringer, nye metoder for å studere aktørene som er involvert, samt vurdere alternative virkemidler for å motvirke truslene.

Du finner den i Nytt Norsk tidsskrift.

Publisert 10. des. 2020 13:48 - Sist endret 10. des. 2020 13:48