Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier

Rapport redigert av Tore Bjørgo med kapittel-bidrag fra Tore Bjørgo, Cora Alexa Døving, Terje Emberland, Ingvild Magnæs Gjelsvik og Birgitte P. Haanshuus. 

Sammendrag

En av erkjennelsene etter terror-handlingene 22. juli 2011 var at det manglet oppdatert kunnskap om høyreekstremisme i Norge, og at fenomenet hadde endret seg betydelig de siste 10-15 årene. Det dreier seg ikke lenger om rasistiske ungdomsgjenger og nazistiske skinheads, men i hovedsak om voksne personer og miljøer. De opererer på internett og sosiale medier, men også i noen tilfeller i langt mer organiserte strukturer enn tidligere. De forebygg­ings-metodene som viste seg effektive overfor de rasistiske ungdomsmiljøene på 1990-­tallet og fram til midten av 2000-tallet, har mindre relevans overfor dagens høyre­ekstremister. Dette er noe av bakgrunnen for denne forsknings­rapporten.

Rapporten består av fire del­prosjekter:

 • Utvikling og utbredelse av ­høyreekstremisme i Norge
  Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik
   
 • Fra gata til data? Ytre høyres aktivisme på internett og sosiale medier
  Birgitte P. Haanshuus
   
 • Konspirasjonsteorier i det ytterliggående høyreland-skapet i Norge
  Cora Alexa Døving og Terje Emberland
   
 • Politiets virkemidler og rolle i forebygging av høyre­ekstremisme
  Ingvild Magnæs Gjelsvik og Tore Bjørgo

 

Rapporten er utgitt av Politihøgskolen (PHS), i nært samarbeid med Senter for studier av Holocaust og livssynsminori teter (HL-senteret) og Senter for ekstremismeforskning (C-REX).

 

Rapporten kan leses her

Publisert 17. des. 2020 20:49 - Sist endret 17. des. 2020 20:49