Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus

Av Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik

Rapporten gir en oversikt over hva som finnes av norsk forskning om radikalisering og voldelig ekstremisme, med særlig henblikk på kunnskap om prosesser som leder til radikalisering, ekstremisme og terrorisme, og hvordan slike prosesser kan motvirkes eller forebygges.

Målet har vært å finne frem til de studiene som kan gi mest relevant kunnskap til de som skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Oversikten tar for seg forskning om høyreekstremisme, venstreekstremisme, militant islamisme og fremmedkrigere og terrorisme mer generelt.

Rapporten gir også et sveip over relevant forskning i Danmark og Sverige, og noen sentrale europeiske forskningsmiljøer. Et av siktemålene med denne kunnskapsoversikten har vært å identifisere kunnskapshull – områder og temaer hvor forskningsbasert kunnskap mangler eller er utdatert, og hvor det er behov for ny forskning.

Rapporten er publisert i PHS Forskning;2015: 2

Publisert 8. mars 2016 09:33 - Sist endret 8. mars 2016 09:33