Øyvind Bugge Solheim

English version of this page
Mobiltelefon 40228565
Rom 836
Treffetider Onsdag 10-11 på Zoom (send mail)
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Øyvind Bugge Solheim er postdoktor på C-REX - Center for Research on Extremism. Han bruker teksanalyse og stordata til å studere ytre høyre på sosiale medier som del av FREXO-prosjektet. Sentrale problemstillinger i prosjektet er knyttet til nettverkene til ytre høyre på sosiale medier, ideologien til ytre høyre og deres evne til å mobilisere støttespillere.

Tidligere har han forsket på hvordan terrorangrep påvirker holdninger til innvandring og innvandrere i doktorgraden. Han har også vært rådgiver i sekretariatet til valglovutvalget som presenterte sin innstilling NOU:2020: 6 Frie og hemmelige valg — Ny valglov 27. mai, 2020.

Undervisning vår 2021

STV2510 – Norsk politikk - aktører, institusjoner og prosesser

Faglige interesser

 • Høyreekstremisme
 • Sosiale medier
 • Terrorisme
 • Hvordan terrorangrep påvirker holdninger
 • Holdninger til innvandring
 • Norsk politikk
 • Valgordninger
 • Valgsystemer

Bakgrunn

2020- Postdoktor på C-Rex tilknyttet FREXO-prosjektet

2018-2020 Rådgiver i sekretariatet til valglovutvalget

2015-2018 PhD-kandidat på Institutt for samfunnsforskning tilknyttet prosjektet Disruption, Social Capital and Resilience

 

 

Emneord: Høyreekstremisme, Sosiale medier, Terrorisme, Innvandring, Stordata, Tekstanalyse

Publikasjoner

 • Kaakinen, Markus; Oksanen, Atte; Kusher Gadarian, Shana; Solheim, Øyvind Bugge; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte Slagsvold; Enjolras, Bernard Louis & Steen-Johnsen, Kari (2021). Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology.  ISSN 0162-895X. . doi: 10.1111/pops.12732
 • Solheim, Øyvind Bugge & Jupskås, Anders Ravik (2021). Consensus or Conflict? A Survey Analysis of how Norwegians Interpret the July 22, 2011 Attacks a Decade Later. Perspectives on Terrorism.  ISSN 2334-3745.  15(3), s 109- 131 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte Slagsvold & Enjolras, Bernard (2021). Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  5(3), s 12- 27 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Makkonen, Anna; Oksanen, Atte; Gadarian, Shana Kushner; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte; Solheim, Øyvind Bugge; Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2020). Fear-triggering effects of terrorism threats: Cross-country comparison in a terrorism news scenario experiment. Personality and Individual Differences.  ISSN 0191-8869.  161 . doi: 10.1016/j.paid.2020.109992 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Herreros, Francisco; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte; Gadarian, Shana & Oksanen, Atte (2019). Does trust prevent fear in the aftermath of terrorist attacks?. Perspectives on Terrorism.  ISSN 2334-3745.  13(4), s 39- 55 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solheim, Øyvind Bugge (2019). Are we all Charlie? How media priming and framing affect immigration policy preferences after terrorist attacks. Western European Politics.  ISSN 0140-2382. . doi: 10.1080/01402382.2019.1683791 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solheim, Øyvind Bugge (2018). Right-wing Terrorism and Out-group Trust: The Anatomy of a Terrorist Backlash. Terrorism and Political Violence.  ISSN 0954-6553.  s 1- 19 . doi: 10.1080/09546553.2018.1457526 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Solheim, Øyvind Bugge (2020). Sven G. Simonsen: Over sperregrensen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  61(3), s 315- 317 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-03-11
 • Solheim, Øyvind Bugge (2019, 05. mai). Ordene som teller.  Morgenbladet.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari & Heidar, Knut (2019). Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte Slagsvold & Solheim, Øyvind Bugge (2019). Bør vi blokkere sosiale medier etter terrorangrep?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2018). “Our” security and “their” civil liberties – Investigating the effects of terrorism on public opinion.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte; Herreros, Francisco; Gadarian, Shana & Oksanen, Atte (2018). Terrorism, emotion and trust in Muslims.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2017). Are we all Charlie? Tolerance and immigration attitudes after the Charlie Hebdo attacks.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2016). In-Group Terrorism and Out-Group Trust - The black sheep effect and the importance of the political discourse.
 • Becken, Lars-Erik; Solheim, Øyvind Bugge; Lien, Marianne Inez; Wedde, Elise & Eriksen, Ingunn Marie (2015). Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær - muligheter og begrensninger. Proba-rapport. 9.
 • Becken, Lars-Erik; Solheim, Øyvind Bugge; Wollscheid, Sabine & Lødding, Berit (2015). Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere. Proba-rapport. 4.
 • Berg, Helene; Klingenberg, Synne & Solheim, Øyvind Bugge (2015). Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen. Proba-rapport. 1.
 • Larsen, Knut-Arild; Berg, Helene; Klingenberg, Synne & Solheim, Øyvind Bugge (2015). Permitteringer og avgang fra arbeidslivet. Proba-rapport. 7.
 • Berg, Helene; Solheim, Øyvind Bugge & Raustøl, Johannes (2014). Bruken av gradert uførepensjon. Proba-rapport. 13.
 • Mohn, Sigmund Book; Ellingsen, Dag; Solheim, Øyvind Bugge & Torgersen, Kristine (2014). Asylsøkere, ulovlig opphold og kriminalitet: et marginalt problem?. Vis sammendrag
 • Staalesen, Pia Dybvik; Solheim, Øyvind Bugge; Wedde, Elise; Skjong, Synnøve/Kari Synnøve & Vederhus, Inger (2014). Undersøkelse av nynorsk som hovedmål. Proba-rapport. 7.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2013). Koalisjoner i Stortinget - Kompromiss og konfliktlinjer. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mai 2020 13:18 - Sist endret 19. mai 2021 11:55