Jacob Aasland Ravndal

Bilde av Jacob Aasland Ravndal
English version of this page
Telefon +47-22855167
Mobiltelefon 99615149
Brukernavn
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Terrorisme og politisk vold
  • Militant høyreekstremisme
  • Militant venstreekstremisme
  • Væpnet konflikt
  • Sikkerhetspolitikk
  • Etterretning
  • Sett-teori og kvalitativ samenlignende metode (QCA)

Bakgrunn

Siden 2012 har jeg forsket på utviklingen av høyreekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa, med særlig fokus på de nordiske landene. Jeg har også utviklet og leder den videre utviklingen av Right-Wing Terrorism and Violence (RTV) datasettet, som dokumenterer høyreekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa siden 1990. I tillegg underviser jeg et eget mastergradskurs om terrorisme og politisk vold i vestlige demokratier ved Institutt for statsvitenskap.

For tiden jobber jeg med metodologiske utfordringer innen terrorismeforskning, forholdet mellom militant venstre- og høyreekstremisme, og bruk av sett-teoretiske metoder innen samfunnsvitenskapelig forskning. Jeg er også interessert i bruk av etterretning for å motvirke terrorisme og politisk vold.

Fra 2019 til 2020 jobbet jeg for det offentlige utvalget som evaluerte politiets og PSTs innsatts i forbindelse med terrorangrepet mot en moské i Bærum i 2019.

Jeg er medlem av redaksjonsrådene til Studies in Conflict and Terrorism og International Center for Counter-Terrorism (ICCT). Jeg er også medlem av styringskomiteen til ECPR’s Standing Group on Political Violence.  

Tidligere jobbet jeg som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Der forsket jeg på temaer som opprørsbekjempelse, bruk av etterretning i internasjonale fredsoperasjoner, beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, sikkerhet i Nordområdene og internasjonal cybersikkerhet.

Undervisning

STV4510 - Terrorism and Political Violence in Western Democracies

Data

Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe (RTV)

Emneord: Terrorisme, Politisk Vold, Ekstremisme, Høyreekstremisme, Venstreekstremisme, Sikkerhetspolitikk, Etterretning
Publisert 25. apr. 2017 10:00 - Sist endret 21. aug. 2021 15:22