Jacob Aasland Ravndal

Bilde av Jacob Aasland Ravndal
English version of this page
Telefon +47-22855167
Mobiltelefon 99615149
Brukernavn
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Terrorisme og politisk vold
  • Militant høyreaktivisme
  • Militant venstreaktivisme
  • Væpnet konflikt
  • Sikkerhetspolitikk
  • Etterretning
  • Sett-teori og kvalitativ samenlignende metode (QCA)

Bakgrunn

Jeg har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2017 og en mastergrad i freds- og konfliktstudier fra Universitetet i Oslo fra 2009. Fra 2009 til 2012 var jeg forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), hvor jeg jobbet med temaer som opprørsbekjempelse, bruk av etterretning i internasjonale fredsoperasjoner, beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, sikkerhet i Nordområdene og internasjonal cybersikkerhet. Fra 2012 til 2016 var jeg stipendiat ved FFIs terrorismeforskningsprosjekt (Terra). Min PhD-avhandling omhandler høyreekstrem terrorisme og vold i Vest Europa.
 
For tiden jobber jeg med temaer knyttet til utviklingen av høyreekstrem terror i vestlige demokratier, forholdet mellom militant venstre- og høyreaktivisme, ontologi og metodologi innen terrorismeforskning og bruk av sett-teoretiske metoder innen samfunnvitenskaplig forskning. Jeg leder utviklingen og utvidelsen av Right-Wing Terrorism and Vioence (RTV) datasettet. Jeg er også interessert i bruk av etterretning for å motvirke terrorisme og politisk vold.

Undervisning

STV4510 - Terrorism and Political Violence in Western Democracies

Data

Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe (RTV)

Emneord: Terrorisme, Politisk Vold, Ekstremisme, Høyreekstremisme, Venstreekstremisme, Sikkerhetspolitikk, Etterretning

Publikasjoner

Ravndal, Jacob Aasland (2020).  The Emergence of Transnational Street Militancy: A Comparative Case Study of the Nordic Resistance Movement and Generation Identity. Journal for Deradicalization.  ISSN  2363-9849X. Winter Issue 2020/21, No. 25, p. 1- 34.

Bjørgo, Tore and Jacob Aasland Ravndal (2020). Why the Nordic Resistance Movement Restrains Its Use of Violence. Perspectives on Terrorism 14(6), p. 37-48. 

Ravndal, Jacob Aasland (2020). Fra landssvik til «trollterror» – utviklingen i det norske høyreekstreme trusselbildet fra 1945 til 2019. Nytt Norsk Tidsskrift. 37(4), s 355- 368.

Ravndal, Jacob Aasland & Jupskås, Anders Ravik (2020). Methods for mapping far right violence, In Graham David Macklin; Joel Busher; Stephen D Ashe & Aaron Winter (ed.),  Researching the Far Right: Theory, Method and Practice. Routledge. ISBN 9781138219342.  8.

Dalgaard-Nielsen, Anja, Jacob Aasland Ravndal, Helge Renå, Jakob Ilum, Morten Løw hansen, Jørn Rye Eriksen og Bushra Ishaq (2020).  Evaluering av politiets og PSTs håndtering av terror­hendelsen i Bærum 10. august 2019. Raport fra Evalueringsutvalget, 29. juni 2020. URL: https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/al-noor---terrorhandlingen/evaluering_terrorhendelsen_i_baerum_01072020_original_digital.pdf 

Ravndal, Jacob Aasland; Sofia Lygren; Anders Ravik Jupskås & Tore Bjørgo (2020). RTV Trend Report 2020: Right Wing Terrorism and Violence in Western Europe, 1990 - 2019, C-REX Research Report No. 1/2020.

Ravndal, Jacob Aasland (2019). Transnational Militancy in the Making: A Primer on the Nordic Resistance Movement and Generation Identity. C-REX Working Paper Series, No. 1/2019. URL: https://www.sv.uio.no/c-rex/english/publications/c-rex-working-paper-series/transnational-militancy-in-the-making.pdf

Ravndal, Jacob Aasland; Sofia Lygren; Lars Wibe Hagen& Anders Ravik Jupskås (2019). RTV Trend Report 2019: Right Wing Terrorism and Violence in Western Europe, 1990 - 2018, C-REX Research Report 1/2019.

Bjørgo, Tore and Jacob Aasland Ravndal (2019). Extreme-Right Violence and Terrorism: Concepts, Patterns,and Responses. ICCT Policy Briefs. doi: 10.19165/2019.1.08

Ravndal, Jacob Aasland and Tore Bjørgo (2018). Investigating Terrorism from the Extreme Right: A Review of Past and Present Research. Perspectives on Terrorism, 7(6): 5-22. URL: https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/perspectives-on-terrorism/2018/issue-6/a1-ravndal-and-bjorgo.pdf

Ravndal, Jacob Aasland (2018). Right-Wing Terrorism and Militancy in the Nordic Countries: A Comparative Case Study. Terrorism and Political Violence, 30(5): 772–792. doi: 10.1080/09546553.2018.1445888

Ravndal, Jacob Aasland (2017). Explaining right-wing terrorism and violence in Western Europe: Grievances, opportunities and polarisation. European Journal of Political Research, 57(4): 845–866. doi: 10.1111/1475-6765.12254

Ravndal, Jacob Aasland (2017). Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe: A Comparative Analysis. Department of Political Science, University of Oslo. Ph.d. thesis.

De Coning, Cedric; Stian Kjeksrud, Jakob Aasland Ravndal, Andreas Øien Stensland og Walter Lotze (2016). Protecting civilians: comparing organisational approaches. Chapter 4 in Heidi Willmot; Ralph Mamiya; Scott Sheeran & Marc Weller (eds.), Protection of Civilians. Oxford University Press.

Ravndal, Jakob Aasland (2016). Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe: Introducing the RTV Dataset. Perspectives on Terrorism 10(3): 2-15.

Ravndal, Jakob Aasland (2015). Thugs or Terrorists? A Typology of Right-Wing Terrorism in Western Europe. Journal for Deradicalization 1(3): 1-38.

Ravndal, Jakob Aasland (2013). Anders Behring Breivik’s use of the Internet and social media. Journal EXIT-Deutschland: Zeitschrift für Deradikalisierung und Demokratische Kultur 2: 172-185.

Ravndal, Jacob Aasland (2012). A Post-Trial Profile of Anders Behring Breivik. CTC sentinel 5(10): 16-20.

Ravndal, Jacob Aasland (2012). A Pre-Trial Profile of Anders Behring Breivik. CTC sentinel 5(3): 6-10.

Kjeksrud, Stian og Jacob Aasland Ravndal (2012). Emerging Lessons from MONUC. Chapter 5 in Benjamin de Carvalho & Ole Jacob Sending (eds.). The Protection of Civilians in UN Peacekeeping: Concept, Implementation and Practice. Nomos Verlagsgesellschaft.

Kjeksrud, Stian og Jacob Aasland Ravndal (2011). Emerging lessons from the United Nations mission in the Democratic Republic of Congo: military contributions to the protection of civilians. African Security Review 20(2): 3-16.

Norheim-Martinsen, Per Martin og Jacob Aasland Ravndal (2011). Towards Intelligence-Driven Peace Operations? The Evolution of UN and EU Intelligence Structures. International Peacekeeping 18(4): 454-467.

Ravndal, Jacob Aasland  og Stian Kjeksrud (2011). Hvordan kan militære beskytte sivile?. Norsk Militært Tidsskrift 181(2): 18-24.

Ravndal, Jacob Aasland (2010). Etterretning i FN: Hvordan det umulige ble mulig. Chapter 5 in Tore Nyhamar (ed.). Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner. Oslo: Abstrakt forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. apr. 2017 10:00 - Sist endret 28. jan. 2021 19:43