Jacob Aasland Ravndal

Bilde av Jacob Aasland Ravndal
English version of this page
Telefon +47-22855167
Mobiltelefon 99615149
Brukernavn
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Terrorisme og politisk vold
  • Militant høyreaktivisme
  • Militant venstreaktivisme
  • Væpnet konflikt
  • Sikkerhetspolitikk
  • Etterretning

Bakgrunn

Jeg har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2017, og en mastergrad i freds- og konfliktstudier fra Universitetet i Oslo fra 2009. Fra 2009 til 2012 var jeg forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), hvor jeg jobbet med temaer som opprørsbekjempelse, bruk av etterretning i internasjonale fredsoperasjoner, beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, sikkerhet i Nordområdene og internasjonal cybersikkerhet. Fra 2012 til 2016 var jeg stipendiat ved FFIs terrorismeforskningsprosjekt (Terra). Min PhD-avhandling omhandler høyreekstrem terrorisme og vold i Vest Europa. For tiden jobber jeg med et prosjekt om forholdet mellom militant venstre- og høyreaktivisme, og mellom politisk ekstremisme (ideer) og politisk vold (handlinger) mer generelt. Jeg er også interessert i bruk av etterretning i nasjonale kontraterroroperasjoner så vel som i internasjonale fredsoperasjoner.

Undervisning

STV4510 - Terrorism and Political Violence in Western Democracies

Data

Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe (RTV)

Emneord: Terrorisme, Politisk Vold, Ekstremisme, Høyreekstremisme, Venstreekstremisme, Sikkerhetspolitikk, Etterretning Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 25. apr. 2017 10:00 - Sist endret 25. apr. 2020 08:51