Tine Ustad Figenschou

professor
Bilde av Tine Ustad Figenschou
Telefon +47 67 23 84 38

Faglige interesser

  • Medier, eliter og makt
  • Medier og marginaliserte grupper
  • Journalistikk

Bakgrunn

Tine Ustad Figenschou er professor ved Institutt for journalistikk og medier, Høgskolen i Oslo og Akershus og Forsker-II ved senteret. Figenshou har bakgrunn som journalist og jobbet ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, fra 2006-2016. Hun har tidligere forsket på internasjonale nyheter, medialisering av konflikter, myndighetenes mediearbeid og medienes forhold til og representasjon av marginaliserte grupper. Ved C-REX skal hun sammen med kolleger undersøke høyreradikale gruppers forhold til de etablerte mediene og mediekritikk fra ytre høyre.

Se her for mer informasjon om Figenschou

Publikasjoner

Figenschou, Tine Ustad and Kjersti Thorbjørnsrud (2016) “Disruptive media events”, Journalism Practice (online september 2016). http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512786.2016.1220258

 

Thorbjørnsrud, Kjersti and Tine Ustad Figenschou (2016) “Consensus and dissent after terror: Editorial policies in times of crisis”, Journalism (online juli 2016) DOI: 10.1177/1464884916657519

 

Figenschou, Tine Ustad (2016) ”Professional Journalism? Aims, strategies and dilemmas in Al Jazeera
English’s
news production”, i Ezzeddine Abdelmoula og Noureddine Miladi (red.) Mapping the Al Jazeera phenomenon: Twenty years on, Al Jazeera Centre for Studies, Doha.

 

Figenschou, Tine Ustad (2016) ”Networked reporting on Al Jazeera English”, i Stephen Cushion og Richard Sambrook (red.) The future of 24-hour news, New York: Peter Lang.

Publisert 30. nov. 2016 11:32 - Sist endret 25. juni 2019 14:01