Rune Ellefsen

Gjesteforsker

Rune Ellefsen er postdoktor i forskningsprosjektet Radikalisering og motstand ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (UiO).

Ellefsen har de siste årene forsket på den sosiale kontrollen av grenseoverskridende protestbevegelser, politisk motiverte lovbrudd og politisk vold, og han har sett på kontrollen av disse fenomenene i lys av utviklingen av ny politikk og nye praksiser for å «forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme» i Norge, Sverige og England. Ellefsen kombinerer ofte analytiske perspektiver fra forskningen på sosiale bevegelser, polisiær virksomhet og politisk vold.

For tiden jobber Ellefsen også med kvalitative prosjekter om erfaringer med religiøs og etnisk diskriminering i Norge. Se Ellefsens profil på ResearchGate for en oversikt over hans publikasjoner.

Publisert 8. aug. 2018 09:34 - Sist endret 5. feb. 2021 20:39