Øyvind Bugge Solheim

postdoktor
Treffetider Onsdag 10-11 på Zoom (send mail)
Brukernavn
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Øyvind Bugge Solheim er postdoktor på C-REX - Center for Research on Extremism. Han bruker tekstanalyse og stordata til å studere ytre høyre på sosiale medier som del av FREXO-prosjektet. Sentrale problemstillinger i prosjektet er knyttet til nettverkene til ytre høyre på sosiale medier, ideologien til ytre høyre og deres evne til å mobilisere støttespillere.

Tidligere har han forsket på hvordan terrorangrep påvirker holdninger til innvandring og innvandrere i doktorgraden. Han har også vært rådgiver i sekretariatet til valglovutvalget som presenterte sin innstilling NOU:2020: 6 Frie og hemmelige valg — Ny valglov 27. mai, 2020.

Undervisning vår 2021

STV2510 – Norsk politikk - aktører, institusjoner og prosesser

Faglige interesser

 • Høyreekstremisme
 • Sosiale medier
 • Terrorisme
 • Hvordan terrorangrep påvirker holdninger
 • Holdninger til innvandring
 • Norsk politikk
 • Valgordninger
 • Valgsystemer

Bakgrunn

2020- Postdoktor på C-Rex tilknyttet FREXO-prosjektet

2018-2020 Rådgiver i sekretariatet til valglovutvalget

2015-2018 PhD-kandidat på Institutt for samfunnsforskning tilknyttet prosjektet Disruption, Social Capital and Resilience

 

 

Emneord: Høyreekstremisme, Sosiale medier, Terrorisme, Innvandring, Stordata, Tekstanalyse

Publikasjoner

 • Steen-Johnsen, Kari; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte Slagsvold & Enjolras, Bernard (2021). Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 5(3), s. 12–27. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solheim, Øyvind Bugge & Jupskås, Anders Ravik (2021). Consensus or Conflict? A Survey Analysis of how Norwegians Interpret the July 22, 2011 Attacks a Decade Later. Perspectives on Terrorism (PT). ISSN 2334-3745. 15(3), s. 109–131. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaakinen, Markus; Oksanen, Atte; Kushner Gadarian, Shana; Solheim, Øyvind Bugge; Herreros, Francisco & Winsvold, Marte Slagsvold [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology. ISSN 0162-895X. 42(6), s. 1019–1035. doi: 10.1111/pops.12732. Fulltekst i vitenarkiv
 • Makkonen, Anna; Oksanen, Atte; Gadarian, Shana Kushner; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte & Solheim, Øyvind Bugge [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fear-triggering effects of terrorism threats: Cross-country comparison in a terrorism news scenario experiment. Personality and Individual Differences. ISSN 0191-8869. 161. doi: 10.1016/j.paid.2020.109992. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solheim, Øyvind Bugge (2019). Are we all Charlie? How media priming and framing affect immigration policy preferences after terrorist attacks. West European Politics. ISSN 0140-2382. doi: 10.1080/01402382.2019.1683791. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Herreros, Francisco; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte & Gadarian, Shana [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Does trust prevent fear in the aftermath of terrorist attacks? Perspectives on Terrorism (PT). ISSN 2334-3745. 13(4), s. 39–55. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solheim, Øyvind Bugge (2018). Right-wing Terrorism and Out-group Trust: The Anatomy of a Terrorist Backlash. Terrorism and Political Violence. ISSN 0954-6553. s. 1–19. doi: 10.1080/09546553.2018.1457526. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Jupskås, Anders Ravik & Solheim, Øyvind Bugge (2021). Hvordan forstår nordmenn 22. juli-terroren i dag? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). – Vi kunne kanskje ha skrevet mer i rapporten om gjerningsmannens bakgrunn. [Avis]. Vårt land.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). Hvordan forstår vi 22. juli ti år etter?
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). Slagmarka som vart leikeplass. [Avis]. nrk.no.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). Her er ekko­kam­meret som gjør alternative medier til virale vinnere. [Internett]. faktisk.no.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). SIAN sentrale i spredningen av innhold fra alternative medier. [Internett]. faktisk.no.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). Slik har Demokratene bygget seg opp på Facebook. [Internett]. faktisk.no.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). Medier og høyreekstrem radikalisering . [Radio]. Radio Latin-Amerika.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2021). Hvem leser alternative medier?
 • Solheim, Øyvind Bugge & Ihlebæk, Karoline Andrea (2021). How do anti-immigration Facebook groups use alternative media?
 • Solheim, Øyvind Bugge (2020). Sven G. Simonsen: Over sperregrensen. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(3), s. 315–317. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-03-11.
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte Slagsvold & Solheim, Øyvind Bugge (2019). Bør vi blokkere sosiale medier etter terrorangrep? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2019). Ordene som teller. [Avis]. Morgenbladet.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte; Herreros, Francisco & Gadarian, Shana [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Terrorism, emotion and trust in Muslims.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2018). “Our” security and “their” civil liberties – Investigating the effects of terrorism on public opinion.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2017). Are we all Charlie? Tolerance and immigration attitudes after the Charlie Hebdo attacks.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2016). In-Group Terrorism and Out-Group Trust - The black sheep effect and the importance of the political discourse.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari & Heidar, Knut (2019). Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective. University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Becken, Lars-Erik; Solheim, Øyvind Bugge; Wollscheid, Sabine & Lødding, Berit (2015). Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere. Proba samfunnsanalyse. ISSN 1891-8093.
 • Berg, Helene; Klingenberg, Synne & Solheim, Øyvind Bugge (2015). Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen. Proba samfunnsanalyse. ISSN 1891-8093.
 • Larsen, Knut-Arild; Berg, Helene; Klingenberg, Synne & Solheim, Øyvind Bugge (2015). Permitteringer og avgang fra arbeidslivet. Proba samfunnsanalyse. ISSN 1891-8093.
 • Becken, Lars-Erik; Solheim, Øyvind Bugge; Lien, Marianne Inez; Wedde, Elise & Eriksen, Ingunn Marie (2015). Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær - muligheter og begrensninger. Proba samfunnsanalyse. ISSN 1891-8093.
 • Staalesen, Pia Dybvik; Solheim, Øyvind Bugge; Wedde, Elise; Skjong, Synnøve/Kari Synnøve & Vederhus, Inger (2014). Undersøkelse av nynorsk som hovedmål. Proba samfunnsanalyse. ISSN 1891-8093.
 • Berg, Helene; Solheim, Øyvind Bugge & Raustøl, Johannes (2014). Bruken av gradert uførepensjon. Proba samfunnsanalyse. ISSN 1891-8093.
 • Mohn, Sigmund Book; Ellingsen, Dag; Solheim, Øyvind Bugge & Torgersen, Kristine (2014). Asylsøkere, ulovlig opphold og kriminalitet: et marginalt problem? Oxford Research / Utlendingsdirektoratet (UDI).
 • Solheim, Øyvind Bugge (2013). Koalisjoner i Stortinget - Kompromiss og konfliktlinjer. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mai 2020 13:18 - Sist endret 16. nov. 2022 15:27