Jacob Aasland Ravndal

Førsteamanuensis
Bilde av Jacob Aasland Ravndal
Brukernavn
Postadresse Politihøgskolen

Jacob Aasland Ravndal er førsteamanuensis ved Politihøgskolen, og tidligere postdoktor ved C-REX. 

Siden 2012 har Ravndal forsket på utviklingen av høyreekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa, med særlig vekt på de nordiske landene. Ravndal leder INCONTEXT-prosjektet, som undersøker sammenhengene mellom politisk og polisiær represjon og høyreekstrem terrorisme i vestlige demokratier. Fra 2019 til 2020 jobbet Ravndal for det offentlige utvalget som evaluerte politiets og PSTs innsatts i forbindelse med terrorangrepet mot en moské i Bærum i 2019.

Faglige interesser

 • Terrorisme og politisk vold
 • Militant høyreekstremisme
 • Militant venstreekstremisme
 • Væpnet konflikt
 • Sikkerhetspolitikk
 • Etterretning
 • Sett-teori og kvalitativ samenlignende metode (QCA)

Bakgrunn

Siden 2012 har jeg forsket på utviklingen av høyreekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa, med særlig fokus på de nordiske landene. Jeg har også utviklet og leder den videre utviklingen av Right-Wing Terrorism and Violence (RTV) datasettet, som dokumenterer høyreekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa siden 1990. I tillegg underviser jeg et eget mastergradskurs om terrorisme og politisk vold i vestlige demokratier ved Institutt for statsvitenskap.

For tiden jobber jeg med metodologiske utfordringer innen terrorismeforskning, forholdet mellom militant venstre- og høyreekstremisme, og bruk av sett-teoretiske metoder innen samfunnsvitenskapelig forskning. Jeg er også interessert i bruk av etterretning for å motvirke terrorisme og politisk vold.

Fra 2019 til 2020 jobbet jeg for det offentlige utvalget som evaluerte politiets og PSTs innsatts i forbindelse med terrorangrepet mot en moské i Bærum i 2019.

Jeg er medlem av redaksjonsrådene til Studies in Conflict and Terrorism og International Center for Counter-Terrorism (ICCT). Jeg er også medlem av styringskomiteen til ECPR’s Standing Group on Political Violence.  

Tidligere jobbet jeg som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Der forsket jeg på temaer som opprørsbekjempelse, bruk av etterretning i internasjonale fredsoperasjoner, beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, sikkerhet i Nordområdene og internasjonal cybersikkerhet.

Undervisning

STV4510 - Terrorism and Political Violence in Western Democracies

Data

Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe (RTV)

Emneord: Terrorisme, Politisk Vold, Ekstremisme, Høyreekstremisme, Venstreekstremisme, Sikkerhetspolitikk, Etterretning

Publikasjoner

Guri Nordtorp Mølmen & Jacob Aasland Ravndal (2021) Mechanisms of online radicalisation: how the internet affects the radicalisation of extreme-right lone actor terrorists, Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, DOI: 10.1080/19434472.2021.1993302

Lygren, Sofia & Jacob Ravndal (2021). Why Reciprocal Intergroup Radicalisation Happened between Islamists and Anti-Islamists in Britain but Not in Norway, Terrorism and Political Violence, DOI: 10.1080/09546553.2021.1933957

Ravndal, Jacob Aasland; Madeleine Thorstensen; Anders Ravik Jupskås & Graham Macklin (2021). RTV Trend Report 2021: Right Wing Terrorism and Violence in Western Europe, 1990 - 2020, C-REX Research Report No. 1/2021.

Berntzen, Lars Erik Nese og Jacob Aasland Ravndal (2021).  Monster or Hero? Far-right Responses to Anders Behring Breivik and the July 22, 2011 Terrorist AttacksPerspectives on Terrorism 15(3), p. 37-59

Ravndal, Jacob Aasland (2021). From Bombs to Books, and Back Again? Mapping Strategies of Right-Wing Revolutionary ResistanceStudies in Conflict and Terrorism, advanced online publication, DOI: 10.1080/1057610X.2021.1907897

Ravndal, Jacob Aasland (2020).  The Emergence of Transnational Street Militancy: A Comparative Case Study of the Nordic Resistance Movement and Generation Identity. Journal for Deradicalization.  ISSN  2363-9849X. Winter Issue 2020/21, No. 25, p. 1- 34.

Bjørgo, Tore and Jacob Aasland Ravndal (2020). Why the Nordic Resistance Movement Restrains Its Use of Violence. Perspectives on Terrorism 14(6), p. 37-48. 

Ravndal, Jacob Aasland (2020). Fra landssvik til «trollterror» – utviklingen i det norske høyreekstreme trusselbildet fra 1945 til 2019. Nytt Norsk Tidsskrift. 37(4), s 355- 368.

Ravndal, Jacob Aasland & Jupskås, Anders Ravik (2020). Methods for mapping far right violence, In Graham David Macklin; Joel Busher; Stephen D Ashe & Aaron Winter (ed.),  Researching the Far Right: Theory, Method and Practice. Routledge. ISBN 9781138219342.  8.

Dalgaard-Nielsen, Anja, Jacob Aasland Ravndal, Helge Renå, Jakob Ilum, Morten Løw hansen, Jørn Rye Eriksen og Bushra Ishaq (2020).  Evaluering av politiets og PSTs håndtering av terror­hendelsen i Bærum 10. august 2019. Raport fra Evalueringsutvalget, 29. juni 2020. URL: https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/al-noor---terrorhandlingen/evaluering_terrorhendelsen_i_baerum_01072020_original_digital.pdf 

Ravndal, Jacob Aasland; Sofia Lygren; Anders Ravik Jupskås & Tore Bjørgo (2020). RTV Trend Report 2020: Right Wing Terrorism and Violence in Western Europe, 1990 - 2019, C-REX Research Report No. 1/2020.

Ravndal, Jacob Aasland (2019). Transnational Militancy in the Making: A Primer on the Nordic Resistance Movement and Generation Identity. C-REX Working Paper Series, No. 1/2019. URL: https://www.sv.uio.no/c-rex/english/publications/c-rex-working-paper-series/transnational-militancy-in-the-making.pdf

Ravndal, Jacob Aasland; Sofia Lygren; Lars Wibe Hagen& Anders Ravik Jupskås (2019). RTV Trend Report 2019: Right Wing Terrorism and Violence in Western Europe, 1990 - 2018, C-REX Research Report 1/2019.

Bjørgo, Tore and Jacob Aasland Ravndal (2019). Extreme-Right Violence and Terrorism: Concepts, Patterns,and Responses. ICCT Policy Briefs. doi: 10.19165/2019.1.08

Ravndal, Jacob Aasland and Tore Bjørgo (2018). Investigating Terrorism from the Extreme Right: A Review of Past and Present Research. Perspectives on Terrorism, 7(6): 5-22. URL: https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/perspectives-on-terrorism/2018/issue-6/a1-ravndal-and-bjorgo.pdf

Ravndal, Jacob Aasland (2018). Right-Wing Terrorism and Militancy in the Nordic Countries: A Comparative Case Study. Terrorism and Political Violence, 30(5): 772–792. doi: 10.1080/09546553.2018.1445888

Ravndal, Jacob Aasland (2017). Explaining right-wing terrorism and violence in Western Europe: Grievances, opportunities and polarisation. European Journal of Political Research, 57(4): 845–866. doi: 10.1111/1475-6765.12254

Ravndal, Jacob Aasland (2017). Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe: A Comparative Analysis. Department of Political Science, University of Oslo. Ph.d. thesis.

De Coning, Cedric; Stian Kjeksrud, Jakob Aasland Ravndal, Andreas Øien Stensland og Walter Lotze (2016). Protecting civilians: comparing organisational approaches. Chapter 4 in Heidi Willmot; Ralph Mamiya; Scott Sheeran & Marc Weller (eds.), Protection of Civilians. Oxford University Press.

Ravndal, Jakob Aasland (2016). Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe: Introducing the RTV Dataset. Perspectives on Terrorism 10(3): 2-15.

Ravndal, Jakob Aasland (2015). Thugs or Terrorists? A Typology of Right-Wing Terrorism in Western Europe. Journal for Deradicalization 1(3): 1-38.

Ravndal, Jakob Aasland (2013). Anders Behring Breivik’s use of the Internet and social media. Journal EXIT-Deutschland: Zeitschrift für Deradikalisierung und Demokratische Kultur 2: 172-185.

Ravndal, Jacob Aasland (2012). A Post-Trial Profile of Anders Behring Breivik. CTC sentinel 5(10): 16-20.

Ravndal, Jacob Aasland (2012). A Pre-Trial Profile of Anders Behring Breivik. CTC sentinel 5(3): 6-10.

Kjeksrud, Stian og Jacob Aasland Ravndal (2012). Emerging Lessons from MONUC. Chapter 5 in Benjamin de Carvalho & Ole Jacob Sending (eds.). The Protection of Civilians in UN Peacekeeping: Concept, Implementation and Practice. Nomos Verlagsgesellschaft.

Kjeksrud, Stian og Jacob Aasland Ravndal (2011). Emerging lessons from the United Nations mission in the Democratic Republic of Congo: military contributions to the protection of civilians. African Security Review 20(2): 3-16.

Norheim-Martinsen, Per Martin og Jacob Aasland Ravndal (2011). Towards Intelligence-Driven Peace Operations? The Evolution of UN and EU Intelligence Structures. International Peacekeeping 18(4): 454-467.

Ravndal, Jacob Aasland  og Stian Kjeksrud (2011). Hvordan kan militære beskytte sivile?. Norsk Militært Tidsskrift 181(2): 18-24.

Ravndal, Jacob Aasland (2010). Etterretning i FN: Hvordan det umulige ble mulig. Chapter 5 in Tore Nyhamar (ed.). Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner. Oslo: Abstrakt forlag.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). – Var neppe intensjonen å avsløre hvor få de er. [Avis]. Dagsavisen.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). Deling av data fra forskning på høyreekstrem terrorisme.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). Hvordan skille god fra dårlig forskning?
 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). Hva er sammenhengene mellom ekstremisme, ideologi og politisk vold?
 • Tandberg, Charlotte & Ravndal, Jacob Aasland (2022). Vekst eller tilbakegang? Hvordan og hvorfor måleproblemer i terrorforskning fører til ulike konklusjoner om samme fenomen.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). Hva er ekstremisme? Former for ekstremisme i Vesten.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). Global movements of the far rigth - Thematic Session (Invited).
 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). Documenting Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe: Trends and Pitfalls.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). Assessing far-right threats: Terrorism, violence and evolving strategies of revolutionary resistance.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). Massedrap i Buffalo. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). Betydningen av ideologi for voldelig radikalisering.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). Hvordan skille god fra dårlig forskning?
 • Ravndal, Jacob Aasland & Tandberg, Charlotte (2022). Høyreekstrem terrorisme og vold i Vest Europa 2017-2021.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). — Jeg opplevde at GDPR skapte en slags panikk. [Avis]. Khrono.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). Er det farlig å gi Breivik rettsalen som scene, spør Lena Lindgren. [Avis]. Morgenbladet.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2022). Forsker advarer mot spredning av nye Breivik-bilder fra rettssaken. [Avis]. NTB / Journalisten.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2021). From Bombs to Books, and Back Again? Mapping Strategies of Right-Wing Revolutionary Resistance.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2021). Documenting Right-wing Terrorism and Violence in Western Europe – insights from the RTV dataset.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2021). La ikke terrorfrykten ta overhånd. Andre farer truer demokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Fosaas, Fredrik; Ravndal, Jacob Aasland & Dørum, Knut (2020). antifascisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Bjørgo, Tore & Ravndal, Jacob Aasland (2019). Extreme-Right Violence and Terrorism: Concepts, Patterns,and Responses. ICCT Research paper. ISSN 2468-0494. doi: 10.19165/2019.1.08.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2019). Right-wing terrorism and violence may actually have declined. The Washington Post.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2019). The Dark Web Enabled the Christchurch Killer. Foreign policy. ISSN 0015-7228.
 • Ravndal, Jacob Aasland & Bjørgo, Tore (2018). Hva er problemet med Den nordiske motstandsbevegelsen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Enstad, Johannes Due & Ravndal, Jakob Aasland (2015). Hvorfor er det så mye mer høyreekstrem vold i Sverige? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2014). Nordic Right-Wing Terrorism and Militancy: Explaining cross-national variances.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2014). The online life of a modern terrorist: Anders Behring Breivik's use of the Internet. VOX-Pol Blog.
 • Enstad, Johannes Due & Ravndal, Jacob Aasland (2013). Trender i europeisk høyreterror. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2013). Ikke så ensomme ulver. Ytring : NRK.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2012). A Post-Trial Profile of Anders Behring Breivik. CTC Sentinel. 5(10), s. 16–20.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2012). A Pre-Trial Profile of Anders Behring Breivik. CTC Sentinel. 5(3), s. 6–10.
 • Ravndal, Jacob Aasland & Kjeksrud, Stian (2011). Hvordan kan militære beskytte sivile? Norsk Militært Tidsskrift. ISSN 0029-2028. 181(2), s. 18–24.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2010). Integrated intelligence in UN peace operations.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2010). Robust Peacekeeping Mandates Demand Access to Advances in Integrated Intelligence.
 • Ravndal, Jacob Aasland; Tandberg, Charlotte; Jupskås, Anders Ravik & Thorstensen, Madeleine (2022). RTV Trend Report 2022 - Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe, 1990 - 2021. Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Universitetet i Oslo.
 • Ravndal, Jacob Aasland; Thorstensen, Madeleine Marie Tønnesen; Jupskås, Anders Ravik & Macklin, Graham David (2021). RTV Trend Report 2021: Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe, 1990 - 2020. Universitetet i Oslo.
 • Ravndal, Jacob Aasland; Lygren, Sofia; Jupskås, Anders Ravik & Bjørgo, Tore (2020). RTV Trend Report 2020: Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe, 1990 - 2019. Center for Research on Extremism (C-REX), University of Oslo.
 • Dalgaard-Nielsen, Anja; Ravndal, Jacob Aasland; Renå, Helge; Ilum, Jakob; Hansen, Morten Løw & Eriksen, Jørn Rye [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Evaluering av politiets og PSTs håndtering av terror­hendelsen i Bærum 10. august 2019. Evalueringsutvalget.
 • Ravndal, Jacob Aasland; Lygren, Sofia; Hagen, Lars Wibe & Jupskås, Anders Ravik (2019). RTV Trend Report 2019: Right Wing Terrorism and Violence in Western Europe, 1990 - 2018. Senter for esktremismeforskning (C-REX), Universitetet i Oslo.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2019). Transnational Militancy in the Making: A Primer on the Nordic Resistance Movement and Generation Identity. Center for Research on Extremism (C-REX), University of Oslo.
 • Ravndal, Jacob Aasland (2017). Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe: A Comparative Analysis. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ravndal, Jacob Aasland (2009). Developing Intelligence Capabilities in Support of UN Peace Operations: An Institutional Approach. Norsk Utenrikspolitisk Institutt. ISSN 978-82-7002-258-8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. apr. 2017 10:00 - Sist endret 24. juni 2022 14:52