Fredrik Andre Wilhelmsen

Stipendiat

Fredrik Wilhelmsen er stipendiat ved Nord universitet, og arbeider med et doktorgradsprosjekt om historieoppfatninger i norske høyreekstreme og høyreradikale ideologier.

Målet med prosjektet er å kartlegge hvordan høyreekstreme og høyreradikale ideologier har strukturert forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid, og hvilke former for aktørskap og handling historieoppfatningene foreskriver. Fra tidligere har jeg mastergrad i idéhistorie fra Universitetet i Oslo.

Wilhelmsen var gjesteforsker ved C-REX våren 2019.

Publisert 11. feb. 2019 10:51 - Sist endret 3. mai 2021 18:33