Chris Holmsted Larsen

Postdoktor
Bilde av Chris Holmsted Larsen
E-post chol@siri.dk
Telefon +45-72142010
Mobiltelefon +45-72142010
Besøksadresse National Center For forebyggelse af Ekstremisme

Chris Holmsted Larsen er postdoktor ved National Center For forebyggelse af Ekstremisme i Danmark, og tilknyttet C-REX.

Faglige interesser

  • Højreekstremisme
  • Venstreekstremisme
  • Politisk vold
  • Radikalisering
  • Narrativer
  • Totalitære ideologier
  • Terrorisme
  • Transnationale bevægelser

Baggrund

Chris Holmsted Larsen har en ph.d. i samtidshistorie fra Roskilde Universitet fra 2016, og en mag.art i Historie fra Københavns Universitet i 2006. Hertil har han en mastergrad i Afrikastudier, Københavns Universitet, 2003, og en en mastergrad i Historical Research og International Relations, Lancaster University, 2001.

Han har igennem de seneste år i særlig grad arbejdet med forskningsområder relateret til politisk ekstremisme, vold og radikalisering, og har bl.a. skrevet og bidraget til en række danske rapporter, kortlægninger, ekspertgrupper m.m. I forlængelse heraf har han leveret ekspertviden, rådgivet, undervist, formidlet viden i medierne og forelæst om højre- og venstreekstremisme, radikalisering og politisk vold, fx i samarbejde med en lang række ministerier, kommuner, politi, PET, SSP, konsulentvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og EU.

Han har undervist, forelæst og vejledt bredt i nyere tids historie og en vifte af samtidshistoriske emner, herunder særligt politisk historie og kultur- og identitetsorienterede tilgange. Særligt politisk ekstremisme, terrorisme, den kolde krig og kommunismehistorie har præget hans forskningsaktiviteter, undervisning og forskningsformidling.

Projekter

Politisk ekstremisme i Danmark (2012)

Komintern og de dansk-sovjetiske relationer (2010-2013)

Priser

Nomineret til årets danske historiske bog 2017

Arbejderhistorieprisen 2017

Det Gyldne Grupperum – Roskilde Universitets undervisningspris 2017

Arbejdslegat - Augustinus Fonden 2011

Emneord: Høyreekstremisme, Venstreekstremisme, Politisk Vold

Publikasjoner

Chris Holmsted Larsen (2018) Højreekstremisme i Danmark. Udvikling, radikaliseringsprocesserne og håndteringen af den ekstreme højrefløj. Trygfonden og CERTA, 50 s. Link: https://stærkefællesskaber.dk/analyser/.

Chris Holmsted Larsen (2017) Danish Cadres at the Moscow Party School 1958-60. I: Labour, Unions and Politics under the North Star: The Nordic Countries 1600-2000. Hilson, M., Neusinger, S. & Vyff, I. (red.). New York: Berghahn Books, s. 302-320. (International Studies in Social History Series, Bind 28).

Chris Holmsted Larsen (2017) Danish foreign fighters: past and present patterns. I: Not Only Syria? The Phenomenon of Foreign Fighters in a Comparative Perspective. Rekawek, K. (red.). Washington DC: IOS Press, s. 12-21, NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal Dynamics, Bind 134.

Chris Holmsted Larsen (2017) Den folkekære stalinist: En biografi om Carl Madsen. København: Gyldendal. 543 s.

Chris Holmsted Larsen & Ann-Sophie Hemmingsen (2017) Ekstremistiske miljøer i Danmark. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, SIRI, Link: https://stopekstremisme.dk/ekstremisme-og-radikalisering/ekstremistiske-miljoer-i-danmark.

Chris Holmsted Larsen (2017) Mr. Stürup and his camp: Landsretssagfører Carl Madsens systemkritiske angreb på retspsykiatrien 1951-1966. Bibliotek for Laeger. 209, 1, s. 4-31.

Chris Holmsted Larsen (2016) Den stalinistiske systemkritiker. En undersøgelse af biografiens kommunismehistoriske potentiale med kommunisten Carl Madsen som biografisk objekt. Ph.d.-afhandling, Roskilde Universitet. 563 s.

Chris Holmsted Larsen (2016) Samtidshistoriens sensitive kilde: Oral history som kilde, teori og metode i koldkrigs- og kommunismehistorien. I: Oral history i Danmark. Bak, S. L. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, Bind 532, s. 63-76.

Chris Holmsted Larsen & Jesper Jørgensen (2015) Biografiske og transnationale trends i kommunismeforskningen: i et dansk og internationalt perspektiv I: Förenen Eder! Internationella perspektiv på arbetarhistoria. Brunnström, P. & Lundin, J. (red.). Malmø: Centrum för Arbetarhistoria, (Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria, Bind 1-7). Bind 7, s. 99-119.

Chris Holmsted Larsen m.fl (ekspertgruppe) (2015) Færre radikaliserede gennem en effektiv og sammenhængende indsats: Anbefalinger fra ekspertgruppe til forebyggelse af radikalisering. VINK, Københavns Kommune, 52 s.

Chris Holmsted Larsen (2014) Politisk vold som transnationalt fænomen i Danmark 1917-1939. Arbetarhistoria. 1-2, 149-150, s. 25-32.

Chris Holmsted Larsen, Friis, T. W., Jørgensen, J., Sorokin, A., Chubaryan, A., Møller, M., Anette, A. E. & Rosental, S. (reds.)  (2013) Датские кадры Москвы в сталинское время - Избранные документы из личных дел датчан в архиве Коминтерна. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 607 s.

Chris Holmsted Larsen (2012) At biografere en "almindelig" dansk kommunist. I:  Komintern og de dansk-sovjetiske relationer. Jørgensen, J., Chubaryan, A., Sorokin, A. & Friis, T. W. (red.). Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, s. 339-355.

Chris Holmsted Larsen (2012) Politisk ekstremisme i Danmark. Rapport, Social- og integrationsministeriet, 48 s.

Chris Holmsted Larsen (2011) Kursist på den Internationale Leninskole 1958-60. Arbetarhistoria. 35, 137, s. 50-59.

Chris Holmsted Larsen (2010) Solidaritet, ikke almisser: Kommunisten og mennesket Otto Sand 1915-1984. Årbog 2009.: Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, s. 56-81.

Chris Holmsted Larsen, James Godbolt & Søren Hein Rasmussen (2009) The Vietnam War: The Danish and Norwegian experience 1964-1975. Scandinavian Journal of History. 33, 4, s. 395-416.

Chris Holmsted Larsen & Peter Birke (2008) Besetze deine Stadt! - BZ din by! Häuserkämpfe und Stadtentwicklung in Kopenhagen. Berlin: Assoziation A. 220 s.

Chris Holmsted Larsen (2007) Tiden arbejder for os: DKP og Vietnamkrigen 1963-1973. København: Multivers. 248 s.

Chris Holmsted Larsen (2006) Tiden arbejder for os: DKP og Vietnamkrigen 1963-1973. Arbejderhistorie - tidsskrift for historie, kultur og politik. 4, s. 1-19.

Publisert 10. okt. 2018 10:12 - Sist endret 12. okt. 2018 13:47