Cato Hemmingby

Bakgrunn

Cato Y. Hemmingby (Phd) er tilknyttet forsker ved Center for Research on Extremism (C-REX) ved Universitet i Oslo. I tiden 2012 - 2020 var han forsker ved Politihøgskolen med fokus på terrorisme, politioperativ innsats og etterretning. Han forsvarte sin doktorgradsavhandling Terrorists and Targets - a relationship founded on bad intentions, limited capacities and risk willingness ved Universitetet i Stavanger i 2019. Avhandlingen fremmer en teoretisk tilnærming for analyse av terroristers målseleksjonsprosesser, et dypdykk i målutvelgelsen og operasjonaliseringen til Anders B. Breivik ved 22. juli-angrepene i 2011, samt en analyse av militante islamisters målpreferanser i Vest-Europa i perioden 1994-2016. I senere tid har sikring av bymiljøer, konsepter for hurtig politiinnsats, etterretning og kontraterrorstrategier vært fokusområder. Han har bidratt i en rekke råd og arbeidsgrupper, inkludert i kjernegruppen som utviklet den nasjonale kontraterrorstrategien (Justis- og beredskapsdepartementet, 2021).

Hemmingby har også lang erfaring fra arbeid med forebyggende sikkerhet, risikoanalyser, sikkerhetsstyring og prosjekter i den sentrale statsforvaltningen. Hans akademiske bakgrunn er fra Midtøstenstudier med hebraisk språk, inkludert studieopphold ved Hebrew University of Jerusalem. Masteroppgavens tittel var Modern Hebrew Conflict and Military Terminology - The Language of the Israel Defense Forces. Hemmingby har tilleggsutdanning innen terrorismestudier fra University of St Andrews, samt innen etterretning, politikk og samfunn ved Forsvarets høgskole. I 2014 var han gjesteforsker ved John Jay College of Criminal Science i New York.

Cato Y. Hemmingby har publisert og bidratt til flere bøker, artikler og kronikker innenfor sine fagområder. Han bidrar med kommentarer og analyser i nasjonale og internasjonale medier på feltene terrorisme, politioperativ innsats, Israel og Midtøsten-konflikten.

Faglige interesseområder

Tematisk: Terrorisme, modus operandi, kontraterror, politiinnsats, etterretning, samfunnssikkerhet, Israel Defense Forces (IDF), Midtøsten-konflikten, antisemittisme, jødedom

Geografisk: Europa, Israel, Midtøsten

Språk: Norsk, hebraisk, engelsk og tysk

Pågående prosjekter

Ferdigstillelse av bokmanus relatert til terrorisme og samfunnets respons.

Utvalgte publikasjoner

Hemmingby, Haugom, Pedersen (2021). Analysing with artificial intelligence, in Intelligence Analysis in the Digital Age, (Stenslie, Haugom & Vaage, ed.), Routledge

Nasjonal kontraterrorstrategi (2021), Justis- og beredskapsdepartementet

Hemmingby, Cato (2020). Beskyttelse av potensielt trusselutsatte objekter og offentlig område i storbyer. Internt forskningsnotat, Politihøgskolen

Hemmingby, Cato (2019). Terrorists and Targets – a relationship founded on bad intentions, limited capacities and risk willingness. PhD thesis no. 471, University of Stavanger

Hemmingby, Haugom, Pedersen (2019) Bruk av kunstig intelligens i etterretningsanalyse; i Etterretningsanalyse i den digitale tid (Stenslie, Haugom &  Vaage, red.)

Hemmingby, Cato & Bjørgo, Tore (2018). Terrorist Target Selection: The Case of Anders B. Breivik. Perspectives on Terrorism, Vol VII, no. 6, 2018

Hemmingby, Cato (2017). Exploring the Continuum of Lethality: Militant Islamists' Targeting Preferences in Europe. Perspectives on Terrorism, Vol II, no.5, 2017

Hemmingby, Cato & Bjørgo, Tore (2016): The Dynamics of a Terrorist Targeting Process: Anders B. Breivik and the 22 July attacks in Norway. London: Palgrave Macmillan

Bjørgo, de Graaf, der Heide, Hemmingby & Weggemans (2016): Performing Justice, Coping with Trauma: The Trial of Anders Breivik, in Terrorists on trial, de Graaf & Schmid (eds.). Leiden: Leiden University Press

Hemmingby, Sand, Snortheimsmoen & Bjørgo (2015): Sikring av sentrale myndighetsinstitusjoner i et utvalg land. PHS rapport 2015: 3, Politihøgskolen

Hemmingby, Cato (2011). Modern Hebrew Conflict and Military Terminology - The Language of the Israel Defense Forces. MA thesis. University of Oslo

Publisert 7. des. 2021 12:20