Deltakere i Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Tore Bjørgo Professor +47-22845850 tore.bjorgo@c-rex.uio.no Ekstremisme, Forebygging, Hatkriminalitet

Andre deltakere

  • Rita Augestad Knudsen