Dialogue About Radicalisation and Equality - DARE

DARE er et EU-prosjekt med 17 partnere i 13 land. Prosjektet vil forske på hvordan unge mennesker møter eller opplever radikalisering, eller radikaliseringsforsøk, og hvordan de responderer og vurderer hvilke valg de må ta.

For mer informasjon om dette prosjektet se nettsidene til DARE: www.dare-h2020.org

 

Dette prosjektet ledes av Hillary Pilkington ved University of Manchester, og er finansiert av EU H2020.

 

 

Publisert 19. feb. 2019 08:50 - Sist endret 6. mai 2019 11:09

Deltakere

  • Graham David Macklin
  • Hillary Pilkington, University of Manchester
  • Fabian Virchow, University of Applied Sciences Düsseldorf
  • Aleksandros Sakkelariou, Panteion University
Detaljert oversikt over deltakere