Dialog med praktikere

Praktikergruppen vil bidra til å styrke kunnskapsutvekslingen mellom det akademiske miljøet og ulike praktikere, samt sørge for at forskningsbasert kunnskap blir formidlet til relevante aktører.

Dette kolloktivet vil ta initiativ til en rekke møter mellom akademikere som forsker på ekstremisme og aktører som arbeider med slike problemstillinger til daglig, enten det er i politiet, kommunene, mediene, sivilsamfunnet eller i skolen.

Dette vil også være en arena for formidling av forskningsbasert kunnskap til ulike praktikere og til den brede offentligheten. Dette vil dels skje gjennom Holocaust-senterets etablerte samabeid med undervisningssektoren (DEMBRA-prosjektet), dels gjennom et samarbeid med 22. juli-senteret i Oslo sentrum og dels gjennom det allerede eksisterende konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet. Sistnevnte er at samarbeid med NUPI, Politihøgskolen og Forsvarets forskningsinstitutt.

C-REX vil arrangere flere åpne seminarer hvor senterets forskningsprosjekter og resultater tilgjengeliggjøres for et allment publikum.

Samarbeidspartnere

Ressurssider for forebygging

Publisert 9. mars 2016 10:07 - Sist endret 18. mars 2016 10:18